Praha Jeruzalém

[IMG R 11307]Náměstek izraelského ministra zahraničí Daniel Ajalon přicestoval do Londýna na přednášku, která se však ve svém výsledku stala spíše nevhodnou prezentací různých propalestinských demonstrantů, kteří nedokázali dodržet ani elementární zásady slušného chování, natož pak pravidla, která se během podobných přednáškách na akademické půdě obvykle dodržují.

Ajalonova přednáška začala více méně standardně. Po asi patnácti minutách se jedna ze studentek zvedla a začala hlasitě předčítat Goldstoneovu zprávu a ignorovala další studenty, kteří ji žádali, aby přestala. Ajalon následně ve své přednášce navázal, byl ale opět přerušen další studentkou, která se označila za Libanonku a začala vykřikovat proti-izraelská hesla. Stát zůstala celý zbytek přednášky, kdy v jejím narušování pokračovala.

Zástupce pořádající organizace se pokusil účastníky uklidnit a označil jejich chování za nevhodné, porušující školní pravidla pro vedení podobných debat. Jeho snahy byly ale marné.

Ajalon trpělivě odpovídal na všechny dotazy a reakce, zdržel se ale účasti na hádkách.

Již tak narušená přednáška vygradovala v okamžiku, kdy jeden z demonstrantů v sále začal mávat palestinskou vlajkou a na několik dlouhých minut svým pokřikováním přednášku přerušil. Další demonstranti jeho počínání podporovali výkřiky a potleskem. Poté, co se muž odmítl uklidnit, byl ze sálu vyveden.

Po skončení přednášky si jeden ze studentů vyžádal klid svých kolegů a Ajalonovi se za nevhodně chovající jedince omluvil. Od ostatních studentů sklidil bouřlivý potlesk.

10.02.2010 00:00 7