Praha Jeruzalém

[IMG R 11315][IMG R 11314]Stovky lidí se v neděli zúčastnily otevření zrekonstruované synagogy Hurva, která se nachází v židovské čtvrti jeruzalémského Starého města. Ceremoniál se konal za přísných bezpečnostních opatření.

Synagoga vyrostla na tomto místě v roce 1700, krátce nato, v roce 1721, byla ale zničena. Ruiny zde zůstaly ležet dalších 140 let, odtud pochází jméno Hurva. V roce 1864 byla postavena synagoga nová, která nesla oficiální jméno Beis Jákov, zachovala si však i jméno Hurva. Tato synagoga byla hlavní aškenázskou synagogou. Během první izraelsko-arabské války však byla zničena.

Plány na její znovuvybudování začaly v roce 1967, kdy Izrael získal kontrolu nad Jeruzalémem. Izraelská vláda odsouhlasila plán na obnovu synagogy podle její podoby z 19. století v roce 2000.

14.03.2010 00:00 22