Praha Jeruzalém

Ehud Olmert, bývalý izraelský premiér zveřejnil v deníku Jerusalem Post komentář k nynějším izraelsko-palestinským rozhovorům. Olmert navrhuje, aby izraelská vláda přesunula pozornost od otázky zmrazení osad, kterou prosazují Američané, k mnohem důležitějším tématům.

Olmert je přesvědčen, že zpoždění nebo zhroucení rozhovorů „přinese vážné potíže, které budou mít dopad na stabilitu celého Blízkého východu.“ Aby tomuto Izrael zabránil, měl by zaujmou jasné stanovisko vůči následujícím otázkám:

1. Hranice – jaký bude rozsah izraelského stažení z teritorií a zda zahrne i Jeruzalém.

2. Status nežidovských částí Jeruzaléma – stanou se palestinským hlavním městem?

3. Status svatého města – jeho vyjmutí z izraelské a palestinské suverenity, souhlas obou stran s mezinárodní správou.

4. Uprchlíci – souhlas Izraele s řešením podle rámce Arabské mírové iniciativy.

5. Bezpečnosti Izraele – podmínka kladená na Palestince za předpokladu dohody o hranicích z roku 1967.


05.10.2010 00:00 4