Praha Jeruzalém

[IMG R 10185] Novým předsedou strany Kadima se po úterních volbách stal Šaul Mofaz, jenž se 62 procenty hlasů přesvědčivě zvítězil nad Cipi Livniovou (38 procent). Význam Mofazovy převahy však sráží skutečnost, že se stranických voleb zúčastnilo pouze 45 procent voličů. Mofaz se stává v pořadí čtvrtým předsedou strany Kadima po Arielu Šaronovi, Ehudu Olmertovi a Cipi Livniové. Chování Livniové i zdroje uvnitř strany svědčí, že tato volební porážka bude znamenat odchod Livniové z Kadimy a možná i z aktivní politiky. Nabídku účasti ve stranickém vedení údajně odmítla.

Detailnější analýza výsledků stranických voleb ukázala, že čtvrtinu členů Kadimy, kteří volili, tvořili Arabové a z nich necelé tři čtvrtiny daly hlas Mofazovi. Izraelští Arabové došli k závěru, že se o ně Livniová nezajímá a tak vložili svou naději v Mofaze.

zdroj 1, zdroj 2, zdroj 3  

31.03.2012 00:00 9