Praha Jeruzalém

[IMG R 11396] Nejvyšší palestinský vyslanec ve Spojených státech, Maen Areikat, předal ocenění americké novinářce Helen Thomasové za její postoj vůči izraelské okupaci. Právě tento postoj, který shrnula do slov: „měli by rychle zmizet z Palestiny,“ „měli by jít domů…,“ „do Polska, Německa a Ameriky a kamkoli jinam…“ byl příčinou jejího vynuceného odchodu do důchodu v roce 2010.

Podle některých šlo o nesouhlas s okupací palestinských teritorií, podle jiných šlo o víc – o volání po zničení Izraele.

Palestinský vyslanec rovněž Thomasovou pozval do své rezidence na večeři. Cenu Thomasové předala palestinská poslankyně Hanan Ašraviová.

V níže uvedeném videu Thomasová kromě již zmíněného řekla také to, že je s historií Blízkého východu dobře seznámena a že je arabského původu. 

 

04.04.2012 00:00 6