Praha Jeruzalém

[IMG R 11404] Předseda nové izraelské politické a nyní i parlamentní strany Židovský domov, Naftali Bennett, ve svém prvním projevu v Knessetu prohlásil, že „služba v armádě je micva,“ člili náboženské přikázání. 

Bennett se v proslovu zaměřil na otázku náboženských záležitostí a vzdělávání. O sektoru náboženských služeb prohlásil, že se „stal mašinérií způsobující odcizení,“ což s projevuje např. tím, že třetina izraelských manželství je uzavřena mimo rabináty.

Bennett vyzval poslance slovy: „Musíme přinést krásu Judaismu všemu lidu Izraele. Jestliže děti neví, kdo byli praotcové národa – Abraham, Mojžíš, David – a kdo byli hrdinové Izraele – jako třeba Joni Netanjahu, Hannah Seneš, Juda Makabejský a Roi Klein – nebo jaké je požejnání pátečního večera nebo jak recitovat „Šma Jisrael“ – proměníme příští generaci v generaci, která nemá žádný kompas, žádnou cestu.“

Bennett vyzval k navrácení židovsko-sionistického vzdělávání pro všechny děti, přičemž nemá jít o židovskou misii, nýbrž o izraelskou misii.

K myšlence územních výměn nebo ústupků se Bennett staví nekompromisně. K otázce izraelského území prohlásil, že náleží izraelskému národu, takže v něm není místo pro jinou zemi.

O ultraortodoxní komunitě řekl, že „charedim jsou naši bratři,“ kteří zasvětili život studiu tóry, což je podle něj „existenciální zájem celého národa Izraele,“ avšak „současná situace nemůže takto dál pokračovat.“ „Nemůže to být tak, že neslouží v armádě,“ „…že nenesou část finančního břemene.“
Bennett tak odmítl odtržení ultraortodoxní komunity od reality všedního života v Izraeli. Řekl, že služba v armádě je také micva a že nebude souhlasit se situací, kdy se osud svých synů bojí pouze matky z určitého segmentu společnosti.


12.02.2013 00:00 5