Praha Jeruzalém

Zdroj v Evropské unii informoval o záměru EU přerušit finanční pomoc Palestinské samosprávě a rozšířit zákaz dovozu izraelských výrobků pocházejících z osad na Západním břehu v případě, že jednání mezi Izraelem a Palestinci nepřinesou žádný výsledek.
Myšlenka označování a následného zákazu dovozu izraelské produkce pocházející z osad se v EU začíná rozšiřovat – o zavedení tohoto rozlišení nyní uvažuje už 14 členských států EU. Případné zastavení finanční pomoci Palestincům by mělo zásadní dopad na fungování samosprávy a zprostředkovaně i na bezpečnost Izraele, protože by došlo k oslabení palestinských bezpečnostních sil. EU přispívá na chod samosprávy přibližně 300 miliony Eur.

09.12.2013 00:00 28