Praha Jeruzalém

Každým druhým rokem pořádá Netivah-Centrum v Izraeli putovní tábor „Od moře k moři“ – „Me-jam le- jam“ pro mesiánské Židy, pro arabské věřící, ale vůbec pro věřící mládež.

29.06.2017 00:00 Johannes Gerloff414Zdroj: Youtube.com

Klíčová slova