Praha Jeruzalém

Židé v Bělorusku nemají život snadný. Mnozí se proto rozhodují, že se vrátí do země svých otců. ICEJ jim pomáhá na každém kroku: v Bělorusku, i později v Izraeli.

ICEJ pracuje v Bělorusku od roku 2006. Zajišťujeme bezpečnou dopravu na letiště i potřebné ubytování. Takto jsme již asistovali více než čtyřem tisícům lidí.

Historicky první zmínky o židovské komunitě v Bělorusku sahají do 14. století. Kateřina Veliká donutila v roce 1791 Židy žít v tzv. Zóně osídlení, kterou nesměli opustit. Nicméně Židé přežili a jejich počet dosáhl ke konci 19. století v Bělorusku 750 000.

V předvečer bolševické revoluce byli běloruští Židé zvláště tvrdě pronásledováni. Mnozí uprchli před pogromy na Západ a do Izraele. Další tragédie přišla v době holocaustu, kdy se na území Běloruska odehrávala podstatná část nacistického „konečného řešení“. V poslední době zase v důsledku občanské války na Ukrajině se prudce snížila hodnota běloruského rublu a celá ekonomika je v krizi. Protesty a jejich potlačování vládou autokratického prezidenta Lukašenka přispívají k atmosféře strachu.

V loňském roce se počet Židů z Běloruska, kteří se stěhují do Izraele, prudce zvýšil a tento trend pokračuje i letos. Podle Židovské agentury se alija stala atraktivní alternativou, zejména pro mladé. Mnozí z nich by to však nedokázali bez pomoci křesťanů.

ICEJ

 

I vy se můžete podílet na jejich zázračné cestě domů! Příspěvky na tento účel zasílejte na účet č. 3747530257/0100, var. symbol 114.

Můžete zaplatit také zabezpečeným online převodem přímo na stránkách www.icej.cz

12.10.2017 15:09 Martin Pospíšil479Zdroj: ICEJ ČR

Klíčová slova