Praha Jeruzalém

Kótel – nejdůležitější posvátné místo pro Židy z celého světa – známé pod mnoha názvy: hebrejsky Kótel, Zeď nářků nebo lépe Západní zeď- v angličtině „Western Wall“. Abychom porozuměli názvu a významu tohoto neobvyklého místa, je nezbytné seznámit se s dějinami Jeruzaléma.

15.11.2017 11:23 Johannes Gerloff644Zdroj: Youtube.com