Praha Jeruzalém

Ve srovnání se zeměmi OECD je střední délka života v Izraeli vysoká – 82,1 v roce 2015. Japonsko vede na 83,9.

Ústřední statistický úřad rovněž uvádí, že Izrael utrácí v průměru pouze 2 822 USD na jednoho obyvatele. To znamená 7,4% hrubého domácího produktu (včetně investic), což je číslo, které bylo po celé desetiletí stabilní.

Mezi všemi členskými zeměmi OECD činí průměrné výdaje na obyvatele v roce 2016 4 003 dolarů – a v USA je to 9 892 dolarů ročně, což představuje 17,2% hrubého domácího produktu.

To je silný ukazatel, že více utrácení neznamená nutně, že lidé získávají za své peníze skutečnou hodnotu. Americké výdaje na zdraví vzrostly od roku 1995 mnohem víc než v ostatních zemích, uvádí se ve zprávě, avšak výnosy z předpokládané délky života jsou menší. USA je někde uprostřed tohoto balíčku – 81 let.

Zpráva OECD doporučuje snižovat nehospodárné výdaje, protože je to klíčem k maximalizaci dopadu veřejných zdrojů na výsledky v oblasti zdraví. Návrhy zahrnovaly antibiotika, které se pravidelně předepisují, a Izrael se zde řadí mezi třinácté ze 31 zemí, které uvádějí údaje.

Pokud jde o míru přežití u vážných onemocnění, CBS uvádí, že Izrael získává vysoké známky. Z 22 zemí je Izrael zařazen na 5. místo nejnižšího počtu úmrtí po mrtvici a 12. nejnižší u úmrtí po infarktu. Mezitím byla pět let prevalence rakoviny prsu na 8. místě, zatímco přežití rakoviny tlustého střeva bylo nejvyšší u všech zemí OECD.

Také z hlediska zdravotních rizik souvisejících s obezitou a konzumací alkoholu si Izrael vede dobře. Zatímco 53% Izraelců má nadváhu, pouze 17% je obézních. Pro srovnání je průměr OECD 19% (v USA je to šokující 30%). Mezi dospělou populací existuje obrovský rozdíl ve spotřebě alkoholu mezi Izraelem a ostatními 34 zeměmi. V židovském státě je v průměru 2,6 litrů na jednoho obyvatele za rok ve srovnání s průměrem OECD 9 litrů.

Samozřejmě, vždy existuje, co zlepšit. V oddělení kouření je na tom Izrael o kousek hůř než průměr – 19,6% populace přes 15 kouří denně (ve srovnání s OECD 19%), i když i to je pokles z 24,1% v roce 2000.

14.11.2017 14:18 Daniel Žingor948Zdroj: World Israel News

Klíčová slova