Praha Jeruzalém

Izrael nikdy nehovořil o Judeji a Samaří, územích zabraných v Šestidenní válce, jako o  “okupovaných” územích.

Od Steva Leibowitze, World Israel News

Státní správa Spojených Států nadále popírá, že by někdy při popisu území Judeje a Samaří měla s velvyslancem USA v Izraeli, Davidem Friedmanem, rozdílný názor v užívání slova “okupovaná”.

Představitelé ve Washingtonu říkají, že Trumpova administrativa zůstává oddána dosažení komplexní mírové dohody a zprávy o tom, že Friedman požádal, aby přestali používat slovo “okupovaná”, označují za “zavádějící.”

Tato kontroverze začala, když izraelský rozhlas v úterý informoval o tom, že Friedman požádal Státní správu USA, aby přestala v oficiálních dokumentech a prohlášeních nazývat Izraelskou kontrolu nad Judeou a Samařím “okupací”. Když Friedman hovořil o těchto územích v izraelských médiích, použil výraz “domělá okupace”.

Výraz “Okupovaný” je jadrná politická fráze, která jen samým užitím naznačuje, že Izrael je “okupantem” a ne legálním nadvládcem na územích v zemi Izraele, která byla zabrána Izraelskou armádou během Šestidenní války v roce 1967. “Území” zůstávají sporná a jsou předmětem řady mírových jednání a několika částečných dohod, včetně dohod z Osla, podepsaných mezi Izraelem a Palestinci v roce 1995. Izrael, když odkazuje na tato sporná území, užívá biblicky a zeměpisně správný výraz “Judea a Samaří”.

Judea a Samaří, ne “okupovaná” území

Mezinárodní právní expert a bývalý izraelský velvyslanec v Kanadě, Alan Baker, sdělil World Israel News (WIN), že “Friedman má úplnou pravdu. Slovo “okupace” označuje převzetí vojenské kontroly armádou nad svrchovaným územím nějaké jiné země. Izrael má jedinečnou historickou spojitost s Judeou a Samařím.” Podle Bakera, by “správným výrazem mělo být: “sporné území”.”

Dan Diker z Jeruzalémského centra pro veřejné záležitosti (JCPA) řekl WINu: “My v JCPA, když odkazujeme na Judeu a Samaří, nebo na tzv. “Západní břeh Jordánu”, používáme výraz “sporná území”, Friedman rozšiřuje politiku Trumpovy administrativy, aby tak napravil minulé chyby a chybná pojetí amerických diplomatů. Od dohod z Osla v roce 1995 jsou palestinská území s největší hustotou obyvatelstva označována jako ‘Oblast A’ a ‘Oblast B’, jsou pod palestinskou samosprávou, a jistě nejsou, právně vzato, okupována”, říka Diker.

“To, že by frazeologie měla být změněna, dává dokonalý smysl. Výraz “Okupovaný” je použit správně např. tehdy, když mluvíme o tom, že vojska spojenců okupovala nacistické Německo během 2. světové války, nebo o tom, když Německo okupovalo země Evropy. Jednoduše řečeno, platí tam, kde armáda jedné země okupuje jinou suverénní zemi.”

Izraelský diplomat ve výslužbě, Yoram Ettinger říká, že je správné použít výraz “okupace”, když mluvíme o Judeji a Samaří, ale pouze tehdy, když mluvíme o jordánské okupaci z let 1948-1967.

“Ve válce za nezávislost provedlo Jordánsko invazi a okupovalo Judeu, Samaří a východní Jeruzalém,” říká Ettinger a dodává: “Byly to oblasti určené Spojenými národy za součást židovské domoviny. Po válce šlo Jordánsko dokonce dál tím, že v roce 1950 formálně anektovalo spornou zemi. Izrael toto území ilegálním jordánským okupantům vzal, když se snažili do Izraele vniknout v roce 1967.

Arabisté ze Státní správy versus americký velvyslanec v Izraeli

Mark Zell, který vede Republikány v Izraeli, řekl WINu: “Velvyslanec Friedman vrací úder byrokratické lhostejnosti a Arabistům ze Státní správy. Jsem rád, že se chopil této iniciativy, přestože volí jen polovičatý přístup, když namísto “okupovaná území” užívá výrazu “území Západního břehu Jordánu”.

Podle Zella není Friedman prvním představitelem USA, který oponuje terminologii Státní správy. “Když byl ministrem obrany Donald Rumsfeld, používal frázi “takzvaná okupovaná území.” Toto je užitečné a přiměje to lidi přemýšlet o předsudcích Státní správy; a Friedmanovi za to patří čest”, říká Zell.

Judejsko-Samařský aktivista Yisrael Medad říká, že Izrael může pomoci změnit terminologii tím, že bude jednat. “Izrael musí v Judeji a Samaří oficiálně vyhlásit suverenitu. Dokud to neudělá, nemá smysl očekávat, že Státní správa USA je přestane nazývat “okupovanými územími”. I potom, kdy Trump ohlásil svoje uznání Jeruzaléma hlavním městem Izraele, Státní správa USA stále neuznává izrelskou suverenitu ani v západním Jeruzalému. Tvrdí, že prostřednictvím jednání musí být určeny hranice; a tím i Jeruzalém zůstává “okupovaným”.”

29.12.2017 13:50 Tom Salamon1539Zdroj: World Israel News