Praha Jeruzalém

Od: Kayly Ellingsworthové ICEJ Jeruzalém

Izraelští poslanci ocenili křesťanské dobrovolníky.

V pondělí 6. listopadu 2017 se uskutečnila speciální akce, k poctě dobrovolníků – křesťanských sionistů v Izraeli. Hostitel akce MK Sharren Haskel oslovil křesťanské dobrovolníky takto: „Dnes je důležité ocenit ty, kteří přicházejí a dobrovolně podporují náš národ. „

Asi 200 křesťanských dobrovolníků sionistů, mělo tu čest navštívit tuto akci uvnitř Knessetu. Židovští představitelé a poslanci Knessetu vyjádřili svou hlubokou vděčnost křesťanům v Izraeli a všem na celém světě, kteří dávají svůj čas, lásku, péči a finance, aby stáli za Izraelem a židovským lidem.

Rabín Yonadav Zar řekl: „Izraelský Knesset je jako izraelský národní dům, ale žádný dům není bez hostů úplný. Takže díky každému z vás, kteří jsou tu dnes jako naši hosté. Děkuji vám, že jste dnes přišli, protože bez vás nemůžeme být úplní.“ Sondra Baras, ředitelka křesťanských přátel izraelských společenství, řekla směrem k těmto dobrovolníkům: „Vy rozumíte tomu, že tato země patří Izraeli a my bychom nemohli být zde na této zemi, aniž bychom věděli, že za námi stojí naši křesťanští přátelé, kteří se radují spolu s námi.“ Rabbi Yehuda Glick také sdílel důležitost společné práce Židů a křesťanů, aby byl Bůh Izraele, jako Bůh lásky, přinesen světu.

Hlavním poselstvím této události bylo povzbudit více křesťanů, aby se dobrovolně angažovali a postavili se tu spolu s židovským lidem v jejich zemi spolu s Bohem Izraele! Den byl ukončen společenstvím křesťanů a Židů u občerstvení ve vstupní hale. Toto byla skutečně pozoruhodná událost, kdy byl Ježíš oslaven v izraelské budově Knessetu!

06.03.2018 13:30 Daniel Žingor377Zdroj: ICEJ ČR

Klíčová slova