Praha Jeruzalém

Vážený pane prezidente,

vážený pane předsedo vlády,

vážený pane ministře zahraničních věcí,

je nám Čechům často vyčítán nedostatek odvahy postavit se za správnou věc. V novodobé české historii ale takovou odvahu řada Čechů měla. Tomáš G. Masaryk, jehož výročí narození si 7. března připomínáme a k jehož odkazu se rádi hlásíme, ji měl. Vždy se zastal jednotlivce, či menšiny tváří v tvář nevůli většiny. Vskutku není odvahou jít s většinou, s hlavním proudem.               

V dějinách každého národa přijde šťastný okamžik, kdy jeho vytrvalá touha po sebeurčení dojde svého cíle. To štěstí měly díky TGM před sto lety národy český a slovenský a před sedmdesáti lety i národ izraelský, jehož čekání bylo o to bolestivější, že probíhalo o mnoho staletí déle a ve vyhnanství. Masaryk touze po sebeurčení malého národa dobře rozuměl a podporoval ji.

Každý stát má právo určit si své hlavní město. Má je i Izrael. Česká republika toto právo Izraele vloni zdůraznila odvážnou a oceňovanou květnovou deklarací Poslanecké sněmovny. Prezident Miloš Zeman byl prvním evropským státníkem, který již v roce 2014 otevřeně vyzval k přesunu velvyslanectví do námi uznaného hlavního města – Jeruzaléma.

TGM podporoval vznik státu Izrael. Navštívil mandátní území Palestina jako vůbec první hlava státu právě s touto myšlenkou. Třicet let poté, co se TGM zasadil o náš stát, se jeho syn – Jan Masaryk – zasazoval taktéž u mezinárodního společenství o vznik státu Izrael. Krátce poté jsme byli jedinou zemí světa, která mladému Izraeli podala pomocnou ruku v podobě vojenské pomoci, a tak jej zachránila.

Komunistická totalita přetrhla silné pouto mezi našimi státy i národy na necelé čtvrt století. Krátce po listopadu 89 to byl další velký muž a státník, který se nebál zastat slabých tváří v tvář silným – Václav Havel – kdo mezi prvními kroky ve funkci prezidenta republiky obnovil diplomatické styky se státem Izrael. Od té doby ČR mnohokrát na mezinárodním poli podpořila Izrael proti většině.

Český národ byl ústy i skutky svých největších mužů a státníků vždy mezi prvními a téměř vždy proti mezinárodní většině, když bylo třeba Izrael podpořit. Pokud české velvyslanectví nebude do Jeruzaléma přesunuto jako jedno z prvních, zač by potom stály naše dosavadní postoje a deklarace? Zač bychom stáli my, jako spojenci Izraele v těžkých dobách?

Chápeme složitost takového rozhodnutí v mezinárodním kontextu i v samotné realizaci přesunu české ambasády. Bylo by možné posupovat stejně, jako další spojenci a přátelé Česka i Izraele – Spojené státy americké. Prezident Donald Trump vnímá symbolický přesun velvyslanectví na sedmdesáté výročí izraelské státnosti jako vyjádření hlubokého přátelství i spojenectví.

Stejné přátelství a spojenectví pojí i naše národy a země. Prokažme je činy, vždyť slov a deklarací už bylo dost. Přesuňme naše velvyslanectví – byť symbolicky – taktéž letos v květnu. Buďme Izraeli spojenci bok po boku se Spojenými státy americkými. Prokažme znovu odvahu a pevnost i na mezinárodním poli, tváří v tvář váhavosti, ustrašenosti a alibismu. Historie nás ocení.

 

V Praze dne 7. března 2018

 

S úctou signatáři této občanské iniciativy

 

Zbyněk Passer                             

předseda Českého spolku přátel Izraele

 

Denis Doksanský                            

ředitel Centra Sion        

 

JUDr. Tomáš Kraus  

prezident B’nai B’rith Renaissance Praha

 

RNDr. Mojmír Kallus                                     

viceprezident světového ústředí ICEJ v Jeruzalémě  

 

Ing. Pavel Šrámek, MBA                         

bývalý místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny

 

Karel Sedláček

místopředseda české pobočky ICEJ

 

Otevřený dopis:                                                                         

/img/static/Oteveny_dopis_zadajici_pesun_velvyslanectvi_CR_do_Jeruzalema.pdf

 

Podpisový arch:

/img/static/Podpisovy_arch_se_strucnym_textem_-_Iniciativa_k_pesunu_velvyslanectvi_-_09032018.pdf

Vyplněné podpisové archy prosím zasílat na:

ICEJ ČR

Na Žertvách 23
180 00 Praha 8

Petici můžete podepsat také elektronicky na: https://www.petice24.com/presun_velvyslanectvi_do_jeruzalema

 

 

13.03.2018 20:37 Daniel Žingor356Zdroj: Redakce Israel.cz

Klíčová slova