Praha Jeruzalém

V předvečer dne „Paměti mučeníků a hrdinů holocaustu“  uvádí Dr. Efraim Zuroff pro World Israel News, že zkreslování holocaustu roste alarmujícím tempem.

Autor: Steve Leibowitz, World Israel News

Pro Dr. Efraima Zuroffa je líčení historické pravdy o holocaustu a postavení nacistických válečných zločinců před soud celoživotním posláním. V rozhovoru před izraelským dnem „Paměti mučeníků a hrdinů holocaustu “ ve čtvrtek, řekl ředitel divize Simona Wiesenthala pro východní Evropu pro World Israel News: „Existuje velmi aktuální a naléhavý problém a to je nárůst dezinformací o holocaustu ve východní Evropě. „

„Nový zákon v Polsku, který kriminalizuje obviňování Polska z nacistických válečných zločinů, je jen špičkou ledovce. Je zde rostoucí snaha skrýt nebo minimalizovat roli spolupráce s nacistickou mocí, včetně popírání účasti na masových vraždách. To je obrovský problém v Litvě, Lotyšsku, na Ukrajině, v Polsku a v Chorvatsku. Ti všichni se snaží skrýt roli svých občanů při vraždění Židů, „řekl Zuroff.

Podle Zuroffa existuje také znepokojivá tendence při vyrovnávání se se zlem nacismu v Německu v kontextu s komunismem až do pádu Sovětského svazu.

Zuroff to objasňuje blíže: „Chtějí prosadit lež o rovnocennosti nacistických a komunistických zločinů. Při volbě vyobrazení buď jako oběť nebo jako pachatel chtějí být považováni za oběti. Ještě víc znepokojující je myšlenka, že komunismus je stejným zlem jako nacismus. Podle jejich revizionistické verze byli mnozí Židé komunisté; tedy – Židé byli také mezi pachateli genocidy. A nakonec, pokud jsou vinní všichni, pak není vinen nikdo. Toto je stále rostoucí trend již 25 let, nyní to však nový polský zákon jasně zviditelnil. „

„Izrael se obecně rozhodl ignorovat tento problém a zaměřit se na zlepšení vztahů s východní Evropou. Nyní je ovšem Izrael nucen konfrontovat Polsko. To je příležitost pokusit se vrátit se zpět a trvat na pravdě, „řekl Zuroff.

Zuroff je nejvíce znepokojen Litvou. Nedávno spoluvytvářel knihu s nejprodávanějším litevským autorem Rutou Vanagate nazvanou Naši lidé, která dospěla k závěru, že drtivá většina z 212 000 Židů zavražděných v Litvě během holokaustu byla zavražděna Litevci a nikoliv Němci. Kniha dokumentuje zapojení všech aspektů společnosti včetně vlády a církví v Litvě na podporu litevských vyvražďovacích jednotek. Podle Zuroffa litevský parlament nyní zvažuje zákaz této knihy a dalších knih o holokaustu, které ukazují litevský lid ve špatném světle.

10.04.2018 11:09 Daniel Žingor194Zdroj: World Israel News

Klíčová slova