Praha Jeruzalém

Česká republika již v loňském roce vyjádřila svoji pozici ohledně Jeruzaléma jako hlavního města Státu Izrael, a to v hranicích z roku 1967.

ČR tak potvrdila praxi uplatňovanou jinými státy při jejich oficiálních návštěvách Izraele. Dle diplomatických zvyklostí mívají státy svá velvyslanectví právě v hlavním městě přijímajícího státu. Z tohoto důvodu se Česká republika jako první krok rozhodla otevřít v květnu tohoto roku v západním Jeruzalémě honorární konzulát (který povede honorární konzul Dan Propper) a do konce tohoto roku pak i České centrum, rovněž v západním Jeruzalémě. Chceme tak svou přítomnost v Jeruzalémě posílit a napomoci rozvoji vzájemné spolupráce v celém spektru oblastí.

Tento krok nemá žádný vliv na konečnou dohodu týkající se Jeruzaléma, stejně jako ji nemá umístění diplomatických zastoupení řady evropských zemí ve východním Jeruzalémě. Česká republika také plně respektuje společnou pozici Evropské unie, která považuje Jeruzalém za budoucí hlavní město obou států, tj. Státu Izrael a budoucího Státu Palestina.

Českou republiku a Stát Izrael pojí historicky přátelské vztahy. Jejich základy položil první československý prezident T. G. Masaryk, který se dlouhodobě zabýval židovskou problematikou a výrazně se zasazoval o vznik židovského státu. Československo posléze stálo u jeho zrodu, politicky i vojensky jej podpořilo a jako jedna z prvních zemí také uznalo. Výrazem této politiky byl od 20. let 20. století československý generální konzulát v Jeruzalémě.

Česká republika se také bude zasazovat o to, aby Jeruzalém zůstal otevřeným městem, kde i nadále budou lidé různých vyznání moci praktikovat svobodně svou víru. Rádi bychom svým úsilím přispěli k tomu, aby Jeruzalém nebyl zdrojem a symbolem sváru, nýbrž místem vzájemné tolerance a porozumění.

25.04.2018 07:10 Daniel Žingor212Zdroj: MZV ČR

Klíčová slova