Praha Jeruzalém

Od: World Israel News

Redakce New York Times vyzvala šéfa palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse, aby odstoupil po antisemitském projevu, který předal palestinskému vedení, v němž tvrdí, že vlastní chování Židů způsobuje antisemitismus a židovská lichva vedla k holokaustu.

Pod názvem “ Nechť jsou Abbásova hanebná slova jeho posledními coby palestinského vůdce,“ nadepsal redaktor Timesů článek s tím, že „živí odsouzeníhodné antisemitské mýty a konspirační teorie“, Abbás „ztratil kredit coby důvěryhodný partner, pokud mají Izraelci a Palestinci stále ještě nervy vyjednávat. „

Pokud jde o neúspěšný mírový proces mezi Izraelem a Palestinci, článek shrnuje, že „Abbás, který vede vládnoucí systém prožraný korupcí a nefunkčností, ztratil podporu palestinského lidu. Oslabil vládní instituce, které jsou nezbytné pro budoucí stát, a odmítl připustit nové volby, čímž prodloužil svůj mandát o mnoho let a zabránil tomu, aby se objevili noví mladí vůdci. „

Times se domnívá, že Palestinci „potřebují vůdce s energií, bezúhonností a vizí, který by měl větší šanci na dosažení palestinské nezávislosti a umožnil lidem žít v míru“.

„I v tomto ponurém klimatu však hanebná řeč pana Abbáse dosáhla nového dna. Nepochybně se cítí zarmoucený a obléhán ze všech stran. Tím ale, že podlehl tak temným, korozivním instinktům, ukázal, že je načase, aby opustil úřad, „prohlašuje redaktor.

Antisemitské konspirační teorie

V pondělí v Ramalláhu, v rozhovoru pro Palestinskou národní radou (PNC), parlament v PLO, odmítl Abbás existenci Izraele jako „koloniální projekt, uměle zasazený do těla tohoto regionu (Blízkého východu)“, hned poté ale tvrdil, že „neříká že by měl být Izrael odstraněn. Izrael existuje a vše, co chci, je stát, kde bychom mohli spolu žít v míru. „

Dále diskutoval o tom, co tvrdí, že byly příčiny antisemitismu 20. století v Evropě a tvrdí, že jeho názory jsou založeny na knihách židovských autorů. „Závěr těchto knih je takový, že nepřátelství vůči Židům nebylo kvůli jejich náboženství, ale kvůli jejich společenským aktivitám“, včetně půjčování peněz – tím jen zopakoval základní postulát antisemitů.

Během toho, co nazval “ lekce z dějin“ se Abbás dotkl řady antisemitských konspiračních teorií, a pokoušel se dokázat, že 3 000 let staré židovské spojení se zemí Izraele je falzum.

Když citoval knihu Arthura Koestlera Třináctý kmen, kde se tvrdí, že aškenazští Židé pocházejí z Chazarů, řekl Abbás, že evropští Židé nemají „žádné historické spojení“ se zemí dnešního Izraele.

Dále řekl, že holocaust nebyl důsledkem antisemitismu, ale spíše „sociálního chování Židů a jejich finančních aktivit“.

Abbás dále tvrdil, že nacistický vůdce Adolf Hitler usnadnil přistěhovalectví Židů do Izraele tím, že uzavřel dohodu s Anglo-palestinskou bankou, podle níž mohli Židé, kteří se přestěhovali do Palestiny pod britským mandátem, převést zde veškerý svůj majetek.

Abbás byl rozhodně odsouzen americkými představiteli, Evropskou unií, izraelskými představiteli, památníkem holocaustu Yad Vashem, představiteli OSN a dokonce i levicovými organizacemi, které ho obvykle podporují.

03.05.2018 08:11 Daniel Žingor151Zdroj: World Israel News

Klíčová slova