Praha Jeruzalém

Analýza učebnic, které se používají ve školách Palestinské Samosprávy a jsou placeny Velkou Británií, která používá peníze daňových poplatníků, zjistila, že „vyvíjejí nátlak na mladé Palestince, aby páchali násilí”.

Od: Douglase Murraye, z Gatestonského institutu

V roce 2016 odhalila studie, provedená Organizací pro hospodářskou spolupráci a vývoj (OECD), že v gramotnosti v rozvinutém světě je Anglie na bezkonkurenčním posledním místě. Stejná studie také prohlásila, že v počtech je Anglie na místě předposledním. I mezi absolventy anglických univerzit studie OECD odhalila, že jeden z 10 má gramotnost nebo početní schopnosti klasifikovány jako „malé”.

Tyto výsledky jsou neuvěřitelné, neřku-li zahanbující. Odrážejí desetiletí špatného směřování britského vzdělávání, včetně chybného využívání prostředků. Je pochopitelné, že si posloupné vlády ztěžují na nedostatek prostředků. Tyto nářky ale slouží jen ke zvýraznění podivnosti posledních priorit Británie ve financování vzdělávání.

Minulý víkend vyšlo najevo, že britská vláda minulý rok nalila 20 milionů liber do palestinských škol. Přehled od Institutu pro monitorování míru a kulturní tolerance ve školském vzdělávání (zkr.IMPACT) odhalil, že tyto příjmy jdou na financování osnov, které opomíjí vyučování o míru, podporují užívání násilí – konkrétně džihád – a povzbuzují k mučednictví. Analýza učebnic používaných v palestinských školách, které jsou financovány britskou vládou – z peněz daňových poplatníků – zjistila, že tyto učebnice, pocházející od Palestinské Samosprávy (PS) „vyvíjí nátlak na mladé palestince, aby působili násilí”.

Vědecká učebnice určená pro 12-ti leté např.vyžaduje, aby byli učeni Newtonův druhý pohybový zákon násl.způsobem:

„Během prvního palestinského povstání používala palestinská mládež k tomu, aby konfrontovala vojáky sionistické okupace a bránila se před jejich zákeřnými kulkami, praky. Jaký je vztah mezi natažením gumy praku a tažnou silou, která na ni působí?”

Jiná učebnice, která je určená k výuce aritmetiky pro 9-ti leté, zaujímá k věci velmi místní postoj. Lekce matematiky, tak jak jsou poskytovány Palestinskou Samosprávou – s laskavým svolením britské vlády – učí palestinské děti sčítání otázkami na počty „mučedníků“ v různých palestinských povstáních.

Jinde studie zjistila, že knihy pro sociální studia obsahovaly obrázky dětí ve svých třídách s prázdnými místy v lavicích, kam byly umístěny nápisy „mučedník”. Učebnice opakovaně hovoří o „okupaci”, „sionistické okupaci”, „sionistech” a mnohém dalším, z čehož vše vyvolává dojem, že Izraelci jsou „okupanté” a „utlačovatelé”. Jinými slovy jsou tyto učebnice jasně a trvale zaměřeny nato, aby indoktrinovaly novou generaci palestinských dětí nenávistí k jejich sousedům. Jakákoli vláda, která má skutečný zájem na prosazování míru by přestala financovat jakoukoli entitu – a to kdekoli na světě – která by takto, ústřední částí svých osnov učila násilí.

Britská vláda je však ohledně financování Palestinské Samosprávy už podivně dlouho beze studu. Schovává se např.za prohlášení, že učebnice, schválené PS pro použití v palestinských školách, se za poslední roky zlepšily. Zpráva IMPACTu ve skutečnosti zjistila přesný opak. Minulý rok spustila PS mnohem chlubivější nové školní osnovy pro děti na druhém stupni. Jen minulý týden prohlásil ministr pro mezinárodní rozvoj, Alistair Burt, že „všechny jejich školy (PS) na Západním břehu používají revidované osnovy PA 2017.”

Radikalizace ve školách je pronikavější než dříve

Průzkum IMPACTu však ukázal, že „celými těmito osnovami proniká radikalizace”. A nejenže proniká, ale proniká „v mnohem větší míře, než doposud”. Studie zjistila, že v učebnicích, které se tváří, že učí „rovná práva všem”, jsou dívky povzbuzovány, aby obětovaly svůj život. Učebnice určená dětem 5.tříd (tj.dětem od 10-ti let) učí, že „pít pohár hořkosti se slávou je mnohem sladší, než šťastný dlouhý život provázený příkořím”. Jiná učebnice nabádá k tomu, že „položení života, obětování se, boj, džihád a zápasení jsou nejdůležítějšími smysly života”.

Ve stanovisku v odpovědi na britské Sunday Times, které záležitost zveřejnily, odhalil Alistair Burt, poslanec a ministr pro Blízký východ při Úřadu zahranničí a Commonwealthu a ministr Odboru mezinárodního rozvoje, že daňoví poplatníci tyto radikální podněcující osnovy nadále podporují. Přiznal, že britští daňoví poplatníci financují platy 33,000 učitelů na Západním břehu, kteří tyto osnovy používají. “Británií podporovaní veřejní pracovníci a učitelé… jsou tedy ti, kterých se to týká”, řekl. Namísto toho, aby tato zjištění vyšetřil, nebo oznámil okamžité zastavení financování Palestinské Samosprávy, dokud nepřestane kázat podněcování další generaci palestinských dětí, odpověděl britský Odbor mezinárodního rozvoje na zjištění typickým byrokratickým způsobem:

“Naše podpora pomáhá přibližně 25,000 mladých Palestinců chodit každý rok do školy. Britská vláda přísně odsuzuje všechny formy násilí a podněcování k němu.”

No, britská vláda každopádně nečelí “všem formám násilí a podněcování k němu”, které by vesele nepokračovaly v užívání milionů liber britských daňových poplatníků v pomoci Palestinské Samosprávě v radikalizaci a podněcování palestinských dětí.

‘Opravdový skandál pro Británii’

Odbor mezinárodního rozvoje také oznámil, že nyní “plánuje provést důkladné hodnocení palestinských osnov a dokazování”. Dodal, že “pokud nalezneme důkazní materiály, které podněcují k násilí, vyvodíme důsledky”. Důkazů mu bylo dáno bezpočet nejen nyní ale po celá léta.

Opravdovým skandálem pro Británii je: že zatímco britská vláda neuspěla v napumpování zdrojů potřebných pro pomoc britským dětem, aby vyzrály v gramotnosti a počtech v Británii, pumpuje miliony liber do Palestinské Samosprávy, aby zajistila, že palestinské děti si budou myslet, že kariéra násilí je ta, kterou je hodno následovat. Zatímco neuspěla v pomoci britským dětem vyzrát, pomáhá britská vláda palestinským dětem se odpalovat do vzduchu. Je to strašný odkaz pro jakoukoli zemi, ale pro Británii je to odkaz hanebný.

Douglas Murray, je britský spisovatel, komentátor a analytik veřejných záležitostí se sídlem v Londýně.

13.05.2018 18:29 Tom Salamon305Zdroj: World Israel News

Klíčová slova