Praha Jeruzalém

 

1. Základní principy

a. Země Izrael je historickou domovinou židovského národa, ve které byl založen Stát Izrael.
b. Stát Izrael je národním státem židovského národa, ve kterém realizuje svoje přirozené, kulturní, náboženské a historické právo na sebeurčení.
c. Realizace práva na národní sebeurčení v Izraeli je jedinečná pro židovský národ.

2. Státní symboly

a. Jméno státu je „Izrael“.
b. Stání vlajka je bílá, se dvěma modrými pruhy poblíž okrajů a modrou Davidovou hvězdou ve středu.
c. Stáním znakem je menora s olivovými ratolestmi po stranách a slovem „Izrael“ ve spodní části.
d. Státní hymnou je „Hatikva“.
e. Detaily týkající se státních symbolů budou stanoveny zákonem.

3. Hlavní město

Hlavním městem Izraele je celý a sjednocený Jeruzalém.

4. Jazyk

a. Státním jazykem je hebrejština.
b. Arabský jazyk má ve státě speciální status; používání arabského jazyka ve státních institucích bude stanoveno zákonem.
c. Tato klauzule žádným způsobem nenarušuje status, který arabský jazyk požíval před počátkem platnosti tohoto Základního zákona.

5. Návrat z exilu

Stát bude otevřený vůči imigraci Židů a jejich návratu z exilu.

6. Sounáležitost s (židovským) národem

a. Stát bude usilovat o zajištění bezpečnosti příslušníků židovského národa a státních příslušníků, kteří se ocitnou v potížích nebo budou vězněni kvůli svému židovskému původu nebo státní příslušnosti.
b. Stát bude konat v diaspoře k posílení svazku mezi státem a příslušníky židovského národa.
c. Stát bude konat k zachování kulturního, historického a náboženského dědictví židovského národa mezi židovstvem v diaspoře.

7. Židovské osídlení

Stát vidí rozvoj židovského osídlení jako národní hodnotu a bude konat tak, aby podporoval a prosazoval jeho rozvoj a konsolidaci.

8. Oficiální kalendář

Oficiálním státním kalendářem je hebrejský kalendář, společně s ním se bude jako oficiální kalendář používat gregoriánský kalendář; používání hebrejského kalendáře a gregoriánského kalendáře bude stanoveno zákonem.

9. Den nezávislosti a památné dny

a. Oficiálním národním státním svátkem je Den nezávislosti.
b. Oficiálními státními památnými dny jsou Den vzpomínek na padlé vojáky Izraele a Den památky holocaustu a hrdinství.

10. Dny odpočinku a šabat

Oficiálními státními dny odpočinku jsou šabat a izraelské svátky; nežidovští obyvatelé mají právo stanovit si vlastní dny odpočinku a svátky; relevantní detaily budou stanoveny zákonem.

11. Změna zákona

Tento Základní zákon může být změněn pouze jiným Základním zákonem schváleným většinou poslanců Knesetu.

Zdroje:

https://www.timesofisrael.com/final-text-of-jewish-nation-state-bill-set-to-become-law/

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/249673

http://fs.knesset.gov.il//20/law/20_ls2_503798.pdf

20.08.2018 09:06 Lumír Ptáček1040Zdroj: Redakce Israel.cz

Klíčová slova