Praha Jeruzalém

Gali je jedenáct let. Žije se svými třemi sourozenci u své matky Orit na hranicích pásma Gazy. Bezstarostné dětství si neprožila nikdy. Tady v kibucu Kfar Aza se nachází bunkr každých pár metrů. Od nejútlejšího dětství běhá za zvuku sirén do těchto krytů. Je na to zvyklá. A přesto se její život před třemi lety dramaticky změnil. Ze vteřiny na vteřinu si Gali uvědomila, že nic neslyší.

19.01.2019 03:40 Johannes Gerloff117Zdroj: Redakce Israel.cz

Klíčová slova