Praha Jeruzalém

Co by se mohlo stát, pokud by se dostal Jeremy Corbyn k moci?

Autor: Joe Duenas, 1.1.2019 23:19

Antisemitismus Jeremyho Corbyna je pro někoho obtížné spolknout. Koneckonců on není typickým archetypem antisemity. Tím je, přinejmenším v posledních dvou stoletích, militaristický a anti-liberální reakcionář, který považuje pokrok a liberalismus za jakési ďábelské spiknutí židovských rozvracečů. Také inklinuje k tomu, aby na menšiny nahlížel svrchu a glorifikoval fiktivní a grandiózní časy minulé. Abychom ovšem dostali tohoto archetypálního antisemitu, museli bychom se v čase vrátit do oněch idylických dob minulých století.

Pokud se na pana Corbyna podíváme, toto nenajdeme. To, co ve vůdci britské Labour party reálně máme, je levičák, který sám sebe popisuje jako „antirasistu“ a tvrdí, že je ochráncem obětí utiskovaných tradičními institucemi. A nějak se mu to daří tvrdit souběžně s jeho toxickým přístupem k příslušníkům židovského kmene a jejich vlasti.

Jeho přívrženci, kteří sami sebe také popisují jako „antirasisty“, odmítají veškeré obavy o Corbynův antisemitismus a trvají na tom, že jsou motivováni politicky a neutrální. Jejich logika se zpravidla ubírá asi tímto směrem: „Jak by někdo (jako například Corbyn), kdo sám sebe popisuje jako aktivistu a antirasistu, mohl být anisemitou? Tady něco nehraje. Musí to být nějaké spiknutí sionistických Židů, kteří se snaží pošpinit našeho ateistického pána a zachránce!“

Dokonce i rozumní a otevření lidé jsou v tomto na pochybách. Dokonce i lidé, kteří připouštějí, že Jeremy Corbyn řekl hrozné a hloupé věci a projevil své sympatie lidským zrůdám, nejsou přesvědčeni, že by tu bylo AKUTNÍ ohrožení britských Židů. Zpravidla se ptají: „I kdyby řekl a udělal zlé věci, z čeho vlastně máte strach?“

Chtěl bych se nad touto otázkou více zamyslet, protože výše zmínění lidé jsou téměř neidentifikovatelní a nenapravitelní.

Abychom porozuměli hrozbě, kterou Corbyn představuje, je nutné podrobit hlubší analýze jeho pohled na svět, ke kterému se tak horlivě hlásí. Corbyn podporuje okrajový a levicový pohled, který říká, že globální chaos a konflikty, které dnes vidíme, jsou způsobeny selháním Západu. Podobně jako Barack Obama vidí současné islámské fašisty Blízkého východu nikoli jako ty, kým jsou – tedy náboženskými fundamentalisty, kteří chtějí zabíjet a podrobovat si nás ostatní, ale jako oběti americké zahraniční politiky a/nebo odkazu „bílé nadvlády“.

Neříkám, že by Corbyn a jeho lidé nutně přímo souhlasili s džihádisty nebo je podporovali, ale že ve svém povýšeneckém, a já rozhořčeně říkám, rasistickém tónu, tvrdí, že je islámský fundamentalismus jakýmsi druhem zpětného osvobozeneckého hnutí pro jejich barvu kůže. Podle korbynistů by džihádisté ​​neměli být zodpovědní za žádnou z hlav, které svými kapesními noži uřezali, jsou to zmatení lidé třetího světa, kteří byli k tomuto barbarství dotlačeni politikou Západu. Jestliže tedy budeme schopni Západ opravit nebo zničit, přestanou nás nenávidět a opustí své sny o založení celosvětového chalífátu.

Corbyn je artefaktem komunisty inspirované Nové levice ze 70. a 80. let, která zglobalizovala protizápadní pohádky a internacionální propagandu Sovětského svazu a jeho satelitů. Klíčovým motivem propagandy východního bloku byla podpora národně osvobozeneckých hnutí v zemích třetího světa v boji proti zlému kapitalismu a západnímu imperialismu. Byla to revidovaná a rozšířená verze revoluce celosvětového dělnictva podnícená bolševiky a byla to účinná taktika studené války, která zmobilizovala levicovou mládež Západu a idealisty třetího světa v boji proti „útlaku“ Západu a jeho „utlačovatelskému“ spojenci, Izraeli. Mezi nimi byl i mladý revolucionář jménem Jeremy Corbyn.

Hlavním problémem tohoto pohledu na svět je jednoduše toto: nic z toho není založeno na pravdě. Je to bludné. Je to úzké a zjednodušené vylíčení modelu vykořisťovatel-vykořisťovaný, modelu, který spolehlivě připravuje cestu pro totalitní projekty a protižidovskou nenávist. Němci byli utlačováni, proletariát byl utlačován a arabský Blízký východ je utlačován dnes.

Teorie spiknutí je těmto hnutím společná, protože „utlačovatel“ může být vždy zobrazen jako ďábelská a všemocná síla. Pro Němce to bylo všechno chyba Židů, pro proletariát všechny problémy pocházely od židovské buržoasie a na arabském Blízkém východě se cokoli přičítá sionistickému spiknutí. Konspirativní a totalitní potenciál Corbynova světového názoru je tedy jasnou hrozbou:

Politika Jeremyho Corbyna s největší pravděpodobností nebude zaměřena přímo proti Židům, ale co se stane, když tato politika nedosáhne požadovaných výsledků? Připustí Corbynovi přívrženci jen tak, že je tento mesiášský světonázor mylný? Budou v klidu akceptovat, že ekonomická politika zvyšování daní, zvyšování výdajů a rozšiřování dobrých životních podmínek nemusí být nejlepším způsobem, jak stimulovat hospodářství? Co se stane, když otevřené a vřelé objetí islámských džihádistů násilí nezastaví?

Ne, korbynisté nebudou schopni sebereflexe, s tím nepočítejte. Ze svého neúspěchu obviní tajné spiknutí, které zmařilo jejich poslání. A kdo by to mohl udělat – všemocní židovští sionisté, kteří, jak tvrdí, ovládají celosvětová média, korporace a západní vlády. Až by k tomu došlo, pak by se revoluční mise korbynistů mohla změnit z křížové výpravy na osvobození všech obětí útlaku a chudoby a zahájit boj proti agresivním mezinárodním utlačovatelům, sionistickým Židům.

V minulosti už jsme viděli takovéto křížové výpravy. Už je ale neuvidíme, ne bez boje. Toto je hrozba Jeremyho Corbyna a to je to, čeho se bojíme.

03.01.2019 19:13 Daniel Žingor636Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News