Praha Jeruzalém

„Církev se nebojí historie,“ řekl František, zatímco kontroverzní papež z doby války bude čelit podrobnému přezkoumání před rozhodnutím o jeho svatořečení.

Od: Associated Press a World News, 4. března 2019

Papež František říká, že se rozhodl otevřít vatikánské archivy z doby 2. světové války a papeže Pia XII., který je Židy obviňován z toho, že k holocaustu mlčel.

S prohlášením, že „se církev nebojí historie,“ řekl v pondělí František zaměstnancům archivů Vatikánu, že jejich archivy pokrývající pontifikát 1939-1958 budou vědcům otevřeny 2. března 2020.

Řekl, že s dědictvím Pia XII. bylo zacházeno s „jistými předsudky a zveličováním.“

Židé usilovali o tento krok po desetiletí.

Někteří říkali, že tento pontifikát oslepil oči k vidění holocaustu tím, že nepromluvil silným hlasem.

Vatikán prohlásil, že tiše pracoval v zákulisí, aby zachránil Židy a nezhoršoval situaci mnohých, včetně katolíků v částech Evropy okupovaných nacisty a používal k tomu zákulisní diplomacii, aby se pokusil zachránit jejich životy.

Vatikán čeká na otevření archivů obvykle 70 let po skončení pontifikátu. Zde byl ovšem tlak na dřívější zpřístupnění dokumentů o Piovi XII., dokud stále ještě žijí alespoň někteří z přeživších holocaustu.

Americký židovský výbor (AJC) oznámení papeže Františka uvítal.

„AJC, celosvětová organizace židovských advokátů, po více než 30 let vyzývala k úplnému otevření tajných archivů k osobě papeže Pia XII., aby byla osvětlena jeho činnost jako papeže během 2. světové války,“ uvedla organizace ve svém prohlášení.

„Rozhodnutí papeže Františka, aby tyto materiály byly plně otevřeny a zpřístupněny pro mezinárodní vědecké výzkumy je nesmírně důležité pro katolicko-židovské vztahy,“ uvedl rabín David Rosen, mezinárodní ředitel pro mezinárodní záležitosti AJC, který se pravidelně setkával a řešil tento problém s papežem Františkem a jeho předchůdci.

„Je obzvláště důležité, aby odborníci předních historických institucí holocaustu v Izraeli a ve Spojených státech objektivně zhodnotili historický záznam nejhoršího časového období – uznali jak selhání, tak i statečné úsilí vynaložené během tohoto období systematického vyvraždění šesti milionů Židů,“ řekl Rabín Rosen.

„Oznámení přichází těsně před návštěvou delegace vedoucího AJC ve Vatikánu a jeho přijetí u papeže tento týden,“ uvedla organizace ve svém prohlášení.

Yad Vashem rozhodnutí oceňuje

„Yad Vashem oceňuje rozhodnutí Vatikánu otevřít archiv Pia XII. týkající se let 1939-1958,“ uvedlo Mezinárodní centrum paměti holocaustu.

„Již roky Yad Vashem vyzývalo k otevření těchto archivů, což umožní objektivní a otevřený výzkum i komplexní diskusi o otázkách týkajících se zejména chování Vatikánu a katolické církve během holokaustu obecně.

„Yad Vashem očekává, že vědcům bude umožněn plný přístup ke všem dokumentům uložených v archivech,“ uzavírá prohlášení.

05.03.2019 06:19 Daniel Žingor390Zdroj: World Israel News

Klíčová slova