Praha Jeruzalém

Během zvláštního zasedání Rady bezpečnosti OSN v pondělí použil izraelský velvyslanec v OSN Danny Danon Bibli k obraně nároku židovského národa na zemi Izrael.

Od: CHRISTIANS UNITED FOR ISRAEL, 3. května 2019

Během zasedání byl Danon požádán, aby prokázal provázanost Židů se Svatou zemí. Předestřel čtyři důvody: „Bibli, historii, mezinárodní právo a snahu o mezinárodní mír a bezpečnost“.

V dramatickém okamžiku Danon otevřel Bibli a nahlas přečetl Boží smlouvu s Abrahamem z Genesis 17: „Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních: je to věčná smlouva, že budu tvým Bohem i Bohem tvého budoucího semene. Tobě a tvému budoucímu semeni dám zem tvého putování, celou kanaánskou zem, do věčného vlastnictví a budu jejich Bohem.“

Danon pak zvedl Bibli, obrátil se k účastníkům a řekl: „Toto je mandát naší země.“

„Od knihy Genesis k odchodu Židů, od Egypta po přijetí Tóry na Hoře Sinaj a k naplnění Boží smlouvy ve Svaté zemi Izraele, Bible vykresluje zcela konzistentní obraz. Celá historie našeho národa a naše spojení se Zemí Izrael začíná právě tady, “ pokračoval a znovu zvedl Bibli.

Danon řekl, že všechna abrahamská náboženství – judaismus, křesťanství i islám – potvrzují spojení židovského lidu s Izraelem.

„Korán sám potvrzuje božské spojení židovského národa se Zemí Izrael,“ řekl.

Danon pak této skupině řekl, jak byli Židé z Izraele vyhnáni.

„V roce 70 n.l. římský císař Titus zničil náš Druhý chrám, vyhnal židovský národ a přejmenoval zemi zasazenou mezi Egyptem a Libanonem na „Sýrie-Palestina“, jako jižní provincii Sýrie. ODTUD pochází jméno Palestina, i když Židé žili v Jeruzalémě nepřetržitě,“ argumentoval.

Z probíhajícího izraelsko-palestinského konfliktu obvinil současné palestinské vůdce.

10.05.2019 05:31 Daniel Žingor1158Zdroj: CHRISTIANS UNITED FOR ISRAEL

Klíčová slova