Praha Jeruzalém

Podle varování OSN hrozí, že do roku 2050 bude v oceánech více plastových odpadů, než ryb. Izraelští vědci nyní přichází s rozložitelným plastem, jehož proces výroby spočívá ve využití zdrojů vlastních přímo oceánu – mořských řas. Vynález by se mohl stát funkční protiváhou ohromnému množství plastů, nacházejících se již v mořích.

Autor: Klara Strube, NoCamels.com, 3. března 2019

V průběhu šesti desetiletí lidstvo vyprodukovalo 8.3 miliard kubických metrů plastu, z toho pouhých devět procent bylo zrecyklováno. Protože trvá přes 400 let, než se plasty rozloží, velká část zde v nějaké formě přetrvává na skládkách a v oceánech a škodí suchozemským i mořským ekosystémům.

Bioplasty jsou plasty vyrobené za použití biomasy namísto fosilního paliva. Rozkládají se rychleji, než běžné plasty, ale na jejich výrobu je potřeba přírodních zdrojů, jako je půda a pitná voda. Podle vědců z Univerzity Tel Aviv vzniká bioplast, který vyvinuli, z mikroorganismů živících se mořskými řasami, takže je totálně rozložitelný a nedoprovází ho žádný toxický odpad. Vynález je součástí spolupráce Dr. Alexandra Goldberga a profesora Michaela Gozina pod záštitou Telavivské univerzity. K výzkumu přispěl také Supratim Ghosh, který se k týmu připojil z Indie.

Zatímco bioplast je znám již několik let, nutnost zemědělských zdrojů na jeho výrobu se stala významnou překážkou pro rozšíření této technologie globálně. Technologie Goldberga a Gozina používá mikroorganismy Haloferax mediterranei, které by mohly být chované i ve velmi slané vodě, jako je ta v Mrtvém moři. Tito jednobuněční pomocníci se živí mořskými řasami, které mohou být kultivovány u pobřeží a poté použity na produkci polymeru, ze kterého se vytvoří netoxický a biorozložitelný plast.

Podle Dr. Goldberga má tento vynález velký potenciál. „Proces, který navrhujeme, umožní zemím s nedostatkem sladké vody, jako je Izrael, Čína a Indie, přejít z ropných plastů na biologicky rozložitelné.“

„Plast z fosilních zdrojů je jeden z největších znečišťovatelů oceánu“, uvedl Dr. Goldberg v prohlášení Univerzity Tel Aviv. „Prokázali jsme, že je možné vyrábět bioplast založený kompletně na zdrojích z moře, jehož proces výroby je šetrný jak k životnímu prostředí, tak jeho obyvatelům.“

Ovšem nějaké překážky přesto zůstávají. Vědci vyvinutý polymer musí být dále zpracován, než se stane „plastem“, jak ho známe. Výzva spočívá v tom, jak vytvořit polymerové směsi, z nichž by se daly vyrobit různé druhy plastů se specifickými vlastnostmi. Tak jako se liší plastový sáček a lahvička od šamponu. „Nyní provádíme výzkum, ve kterém hledáme bakterie a řasy nejvhodnější pro produkci polymerů na výrobu plastů s různými vlastnostmi“, vysvětluje Dr. Goldberg.

Redakčně zkráceno. 

04.05.2019 06:42 Adéla Pegleyová553Zdroj: NoCamels.com

Klíčová slova