Praha Jeruzalém

Aktivisté Chrámové hory chválí policii a při příležitosti výročí osvobození Jeruzaléma vyzývají Židy k návštěvě Chrámové hory.

Od: Arutz Sheva, 2.6.2019 5:51

Chrámová hora je v neděli při příležitosti Dne Jeruzaléma pro židovské věřící otevřena.

Aktivisté Chrámové hory pochválili policii za jejich činnost a vyzvali Židy, aby při příležitosti 52. výročí osvobození Jeruzaléma v Šestidenní válce v roce 1967 vystoupili na Chrámovou horu.

Rabíni, členové Knessetu a další veřejní činitelé se při příležitosti Dne Jeruzaléma připravují na návštěvu Chrámové hory.

Izraelská policie zpočátku oznámila, že bude Chrámová hora v Den Jeruzaléma pro Židy uzavřena a odkazovala na „bezpečnostní důvody“.

Chrámová hora byla po znovusjednocení Jeruzaléma v Šestidenní válce v roce 1967 ponechána v rukou jordánských milic Waqf. Tyto to využily a odstranily všechny známky starověké židovské přítomnosti na nejsvětějším židovském místě.

Policie ve snaze Waqf uklidnit Židy diskriminuje. Omezuje počet židovských věřících vstupujících v jeden okamžik na Chrámovou horu, aby zabránila konfliktu s muslimskými věřícími. Často také, v odezvě na muslimské vzpoury, pro Židy Chrámovou horu uzavírá – a to přes důkazy, že muslimské vzpoury byly naplánované předem právě proto, aby se tam Židé nedostali.

Navzdory tomu palestinští Arabové z arabských nepokojů a násilí na Chrámové hoře pravidelně obviňují Izrael a obecně tvrdí, že se ji Izrael snaží „judaizovat“.

02.06.2019 06:29 Daniel Žingor517Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova