Praha Jeruzalém

Každoroční třítýdenní smuteční období uzavře další půst devátého dne měsíce Av, kdy je oplakáváno samotné zničení.

Od: World Israel News, 21. července 2019

Židé určili půst 17. Tammuze na neděli. Primárně se vztahuje k obdobím bezprostředně před zničením Prvního a Druhého jeruzalémského chrámu, ale připomínají i jiné tragické okamžiky židovské historie.

Během měsíce Tammuz byly porušeny zdi starobylého města Jeruzaléma, které vedly k zničení Chrámu o několik týdnů později, nejprve v roce 586 př.nl Nabuchodonozorem a jeho Babylonskou říší a znovu, poté, co byl Chrám přestavěn, v roce 70 nl Římany.

Ve skutečnosti je 17. Tammuz začátkem třítýdenního období smutku, připomínajícího poslední fázi těchto dvou útoků proti Židům, které vedly ke zničení jejich nejsvětější svatyně.

Období končí dalším půstem a to devátého dne měsíce Av, kdy je oplakáváno samotné zničení.

Technicky vzato je v neděli 18. Tammuze, ale půst byl o jeden den odložen kvůli židovskému sabatu.

Podle Mishnah, první hlavní práce rabínské tradice, 17. Tammuze také Mojžíš při sestupu z hory Sinai roztříštil kamenné desky, když viděl Židy uctívat zlaté tele, jak zaznamenává Bible. Další zlověstné okamžiky spojené s tímto dnem jsou zastavení každodenní chrámové oběti, umístění modly do Svatyně svatých a veřejné spalování svitků Tóry.

Chrámová hora je nejsvatější místo judaismu, ale přístup zde je pro Židy omezen a židovská modlitba je islámskou správou Waqf znemožněna. Dnes je nejpopulárnějším místem modlitby pro Židy na celém světě Západní zeď, což jsou poslední vnější pozůstatky Druhého chrámu.

22.07.2019 05:45 Daniel Žingor311Zdroj: World Israel News

Klíčová slova