Praha Jeruzalém

Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace (CERD) v Ženevě učinil tento týden bezprecedentní krok.

Od: ICEJ News, 4. 9. 2019

CERD kritizoval Palestince a naléhal na ně, aby „zastavili nenávistné projevy a výzvy k násilí, které podněcují antisemitismus“ a „aby odstranili jakékoli hanlivé komentáře a obrázky ze školních osnov a učebnic, které zachovávají předsudky a nenávist.“ Výbor rovněž kritizoval Palestinskou samosprávu, že nedodržuje smlouvy OSN v boji proti rasismu nebo při stížnostech na diskriminaci ze strany obyvatel oblastí spadajících do její jurisdikce.

V souvisejících zprávách vydala Evropská unie tento týden prohlášení, v němž odsuzuje Izrael za zboření domácího a soukromého podnikání jižně od Jeruzaléma, které patřilo palestinské rodině Cassia, protože izraelský soud zjistil, že byly postaveny na pozemcích vlastněných KKL-JNF. Prohlášení EU říká, že tyto kroky „spolu se strukturou osídlení Izraelců v této oblasti zvyšují hrozby životaschopnosti dvoustátního řešení a dále podkopávají vyhlídky na trvalý mír… EU očekává, že izraelské orgány plně naplní své závazky coby okupační mocnosti podle mezinárodního humanitárního práva. Pokračování této politiky osidlování podkopává životaschopnost dvoustátního řešení a perspektivu trvalého míru a vážně ohrožuje možnost, že bude Jeruzalém sloužit jako budoucí hlavní město obou států.“

05.09.2019 06:36 Daniel Žingor144Zdroj: ICEJ Jeruzalém

Klíčová slova