Praha Jeruzalém

Svědci popsali „pogrom“, když asi 30 mužů zaútočilo na židovské věřící poblíž hrobu Rebbe Nachmana.

Od: Arutz Sheva, 12.1.2020 14:47

Při události popisované jako „pogrom“ zaútočila skupina asi 30 Ukrajinců v noci na sobotu ve městě Uman před hrobem Rebbe Nachmana na židovské věřící.

Svědci uvedli, že Ukrajinci běhali po ulicích a hledali Židy s noži a holemi v rukou.

Jeden Žid, který právě trávil šabat v Umanu, pro Kikar Shabbos uvedl: „Vrátil jsem se z obřadu a vidím, že bijí každého Žida, který si „troufl“ na ně jen pohlédnut, nebo jim něco říct. Začalo to nevýznamným sporem mezi jedním z místních Ukrajinců a Židem. Ukrajinec zapojený do sporu vyzval své antisemitské přátele, aby přišli a Židy zbili.“

„Policie se na scéně sice objevila, ale nezvedla ani prst, aby Židům jakkoli pomohla. Prostě stáli a sledovali, co se děje, zatímco tu Židy mlátili. To, co udělali, bylo, že zabránili desítkám zločinců vstoupit do studovny.“

Ředitel Ukraine Shemira Šlomi Elisha pro Kikar Shabbos řekl: „Od ukrajinských úřadů už nemáme žádná očekávání.“

13.01.2020 05:17 Daniel Žingor857Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova