Praha Jeruzalém

Izrael vlastní majetek a inovace, které by mohly vyřešit mnohé z problémů, které sužují jeho arabské sousedy. Pokud by bylo možné dosáhnout míru mezi Izraelem a arabským světem, potenciál pro vzájemně prospěšné praktické a ekonomické vztahy je astronomický.

Autor: Frank Musmar

Izrael je parlamentní demokracií s vyspělou ekonomikou volného trhu. Jeho růst je výrazný díky velice vysoké investici do technologického výzkumu a vývoje, který z Izraele udělal Silicon Valley Blízkého východu.

Přední izraelský průmysl zahrnuje mimo jiné high-tech výrobky (v rozsahu letectví, komunikací, počítačově podporovaného designu a výroby, lékařské elektroniky, optických vláken a dalších), léčiva, broušené diamanty a zemní plyn. Aby si udržel svůj konkurenceschopný náskok, věnuje Izrael 4,5% svého HDP na výzkum a vývoj, což je nejvyšší poměr na světě.

Izrael je jedním z mála národů, kterým se podařilo dostat se na Měsíc. V roce 1966 to byly SSSR a USA. Číně se to povedlo v roce 2013. V lednu 2019 se pokusila izraelská nezisková organizace SpaceIL stát se první izraelskou entitou, která by přistála na měsíčním povrchu. Loď se dostala velice blízko, ale nepodařilo se jí přistát.

Kontrast mezi Izraelem prvního světa a okolními arabskými státy třetího světa je dnes mnohem ostřejší než kdy dřív. HDP Izraele na osobu je téměř 20x větší než zchudlého Egypta a 5x větší než částečně rozvinutého Libanonu. Budoucnost patří těm, kteří inovují, ne těm, kteří náhodou zrovna sedí na ropě. Devizové rezervy Izraele vyrostly tak, že rezervy mnohých jeho sousedů vedle nich vypadají nepatrně a ekonomikové říkají, že nečekaný příjem z nalezišť zemního plynu by měl Izraeli pomoct předčít své možnosti a v dalších letech přímo konkurovat zemím bohatým na ropu.

Podle profesora Josepha Pelzmana z Univerzity George Washingtona „ztratily okolní arabské země svou pozici mezi světovými ekonomikami kvůli svému zápalu pro sebezáchovu před jakýmkoliv křesťanským vlivem. Muslimské země se odřízly od světových nápadů a nikdy nepřemýšlely nad důsledky takového kroku pro ekonomiku.“

V oblastech Blízkého východu, kde je mír, ekonomiky prosperují. Kde mír není, je potenciál zemí držen zpátky. Pokud by bylo možné dosáhnout míru mezi Izraelem a arabským světem, potenciální ekonomický příjem pro všechny zúčastněné by byl astronomický.

Izraelsko-arabský mír by pomohl ekonomickému rozvoji tím, že by otevřel nové obchodní cesty a rozšířil by potenciální přínos Izraele na celý region. Izrael může poskytnout uskutečnitelná řešení některých drtivých výzev, které sužují Blízký východ, včetně oblastí vody, energie a udržitelného průmyslového rozvoje.

Izraelské schopnosti a ekonomické přednosti by mu měly dovolit hrát centrálnější roli v regionální ekonomické spolupráci. S kombinací izraelských technologií a kapitálu států Perského zálivu zde není nedostatek synergií, které by se měly rozvíjet, protože státy Perského zálivu zkoumají vizionářské ekonomické reformy, které se dívají za hranice závislosti na příjmech z ropy.

Blízký východ a především státy Perského záliv budou pravděpodobně velice ovlivněny změnou klimatu v tomto století. Tím, jak rostou teploty, růst poptávky po elektřině z průmyslového rozvoje bude nahrazen poptávkou po klimatizaci a odsolování. Bez vyspělejších a odolnějších rozvodných sítí elektřiny by tento trend mohl být pro státy Perského zálivu katastrofický. Partnerství s izraelským fotovoltaickým trhem by v tom mohlo hodně pomoct, stejně tak spolupráce by pomohla vyřešit problémy s energií a odsolováním. Protože Saudská Arábie, SAE a Izrael budou všichni pravděpodobně ovlivněni změnou klimatu, je to jasná oblast pro ekonomickou spolupráci a spoluinvestici.

Blízkovýchodní ekonomická integrace, včetně Izraele, by přinesla mír, stabilitu a prosperitu Blízkému východu, regionu s potenciálem dlouhodobě prosperovat prostřednictvím regionální ekonomické spolupráce. Navázání bilaterálních a multilaterálních vztahů by znamenalo vytvoření regionálních průmyslových odvětví prostřednictvím mezinárodních orgánů a nezávislých mezinárodních konsorcií.

Konečně, jakmile bude dosažen mír, Blízký východ se může spojit v běžný trh, jehož samotná existence by podpořila kolektivní zájem o dlouhodobé udržení míru.

14.02.2020 05:17 Lucie Krchňáková395Zdroj: BESA CENTER