Praha Jeruzalém

Nejen, že podle společnosti Pluristem všichni pacienti přežili, ale čtyřem z nich se zlepšilo dýchání.

Od Maayan Jaffe-Hoffman, 8. dubna 2020

Šest těžce nemocných pacientů s koronavirem v Izraeli, kteří byli ve velkém ohrožení života, bylo léčeno produktem Pluristem, založeným na placentové buněčné terapii, a přežili – podle předběžných dat poskytnutých společností z Haify.

Pacienti byli jeden týden léčeni ve třech různých zdravotnických centrech v rámci územního programu compassionate use („soucitné použití,“ pozn. překl.). Trpěli akutním selháním dýchání a zánětlivými komplikacemi díky COVID-19. Čtyřem pacientům také selhávala další ústrojí – včetně kardiovaskulárního systému a ledvin.

Nejen, že podle Pluristem všichni pacienti přežili, ale čtyřem z nich se zlepšilo dýchání a tři z nich by mohli být brzy odstavení od dýchacích přístrojů. Navíc, dva z pacientů s již dříve existujícími zdravotními potížemi, kromě zlepšení dýchání, vykazují i klinické zotavení.

„Těší nás tento počáteční výsledek programu compassionate use a zavázali jsme se používat PLX buňky ve prospěch pacientů a zdravotních zařízení.“ Říká generální ředitel Pluristem a prezident Yaky Yanay.

„Pluristem se zaměřuje na využití výhod, které konkurují velkovýrobám, a na případné doručení PLX buněk velkému množství pacientů, kteří to významně potřebují.“

PLX buňky od Pluristem jsou „alogenní (pocházející ze stejného druhu tkáně, pozn. překl.) mezenchymální buňky, které mají imunomodulační vlastnosti,“ což znamená, že indukují přirozené regulační T buňky a makrofágy M2, to společnost vysvětlila dříve. Výsledek by mohl zvrátit nebezpečnou nadměrnou reakci imunitního sytému. Podobně by to také mohlo snížit fatální příznaky zápalu plic a pneumonitidy (všeobecně zánět plicní tkáně).

Předchozí předklinické objevy mezi zvířaty, týkající se PLX buněk, odhalily významné terapeutické účinky na plicní hypertenzi, plicní fibrózu, akutní poranění ledvin a trávicího ústrojí.

Pluristem plánuje zahájit nadnárodní klinický proces pro léčbu komplikací spojených s koronavirem, s poznámkou, že už víc nebudou informovat o svém procesu compassionate use, ale raději o statusu a vývoji zvažovaného klinického procesu.

Společnost už diskutuje o „přesném stanovení klinické strategie proti COVD-19“ s regulačními orgány Spojených států a Evropy. Dodává Yanay.

11.04.2020 06:38 Kristýna Šedivá3170Zdroj: Jerusalem Post

Klíčová slova