Praha Jeruzalém

Zatímco představitelé nevládních organizací tvrdí, že nemají žádné vazby na terorismus, Lidová fronta za osvobození Palestiny žádné z těchto spojení nepopřela.

Autor: Pesach Benson, United With Israel, 9. listopadu 2021

Pět evropských členů Rady bezpečnosti OSN vytklo Izraeli, že označil šest palestinských nevládních organizací za teroristické organizace.

Rada bezpečnosti o této záležitosti jednala v pondělí, ale nepřijala žádná opatření. Po zasedání však Francie, Irsko, Norsko, Estonsko a Albánie podepsaly společný dopis, v němž vyjádřily své znepokojení. Albánie zaujme své místo v patnáctičlenné Radě v lednu. Velká Británie, stálý člen Rady bezpečnosti, dopis nepodepsala.

„Tyto seznamy jsou předmětem vážného znepokojení, neboť mají pro organizace dalekosáhlé politické, právní a finanční důsledky,“ uvádí se v dopise.

 

„Prosperující občanská společnost a dodržování základních svobod jsou základními kameny otevřených demokracií. Občanská společnost zásadním způsobem přispívá k dobré správě věcí veřejných, lidským právům, mezinárodnímu právu, demokratickým hodnotám a udržitelnému rozvoji na celém světě, včetně Izraele a Palestiny.“

V dopise se uvádí, že Evropané „pečlivě prostudují“ veškeré důkazy poskytnuté Izraelem.

Izraelské ministerstvo obrany v říjnu zařadilo na černou listinu šest palestinských nevládních organizací kvůli jejich spojení s Lidovou frontou za osvobození Palestiny (PFLP). Zařazení na seznam otevírá Izraeli cestu k zabavení jejich majetku a kriminalizaci jejich financování.

Nejvýznamnějšími ze šesti nevládních organizací jsou Al-Haq, která stojí v čele právních kampaní a aktivit v oblasti bojkotu, divestic a sankcí proti Izraeli, a Addameer, která se zasazuje o palestinské vězně. Obě sídlí v Ramalláhu.

Další čtyři jmenované nevládní organizace jsou Defence for Children-International, Svaz palestinských ženských výborů, Svaz zemědělských pracovních výborů a Výzkumné a propagační centrum Bisan.

Izrael, USA, Evropská unie a Kanada označují PFLP za „teroristickou organizaci“. Mezi její nejvýznamnější útoky patří únos letadla v Entebbe v roce 1976, vražda ministra cestovního ruchu Rehavama Zeeviho v roce 2001 a masakr v synagoze Har Nof v roce 2014.

Nejznámější osobností teroristické skupiny je Leila Khaledová, která se podílela na dvou únosech letadel v letech 1969 a 1970. Khaledová, které je nyní 77 let, se nedávno dostala do zpráv, když Zoom v dubnu zrušil její kontroverzní webinář na Sanfranciské státní univerzitě.

Podle NGO-Monitoru byl koordinátor organizace Defense for Children-International jménem Hashem Abu Maria vychvalován PFLP jako jeden z jejích vůdců poté, co byl v roce 2014 zabit při střetu s IDF. Samer Arbid, finanční ředitel Výboru pro zemědělskou práci, byl obviněn z vedení teroristické buňky, která v roce 2019 zabila Rinu Šnerbovou při výbuchu bomby nastražené u silnice. Několik současných i bývalých členů správní rady organizace Addameer má úzké vazby na teroristickou skupinu.

Zatímco vedoucí představitelé nevládních organizací tvrdí, že nemají žádné vazby na terorismus, PFLP žádné z těchto spojení nepopřela.

10.11.2021 06:26 Daniel Žingor153Zdroj: United with Israel

Klíčová slova