Praha Jeruzalém

Rabín Jacob Herzog se ujal úkolu oslovit Židy v pouštním království.

Autor: Pesach Benson, United With Israel, 4. listopadu 2021

Na první pohled vypadá představa, že by Saúdská Arábie měla vrchního rabína, docela směšně. Pouštní království je známé jako rodiště islámu. Náboženské menšiny a zahraniční pracovníci jakéhokoli vyznání nesmí otevřeně praktikovat své náboženství. Hojně se vyskytují i další formy diskriminace nemuslimů.

Podle historika Bernarda Lewise, když zakladatel islámu Mohamed na smrtelné posteli řekl: „Ať v Arábii nejsou dvě náboženství,“ měl na mysli Židy. To vysvětluje neexistenci synagog, kostelů nebo dokonce otevřeně organizovaných modlitebních shromáždění pro jakoukoli nemuslimskou víru.

To však nebrání newyorskému rabínovi Jacobu Herzogovi v tom, aby na Arabském poloostrově zahájil vlastní židovskou osvětovou činnost, pokud je známo, možná první po tisíciletí. V Saúdské Arábii pracuje neznámý počet Židů, především amerických zahraničních dodavatelů, obchodníků, diplomatů a lidí sloužících v ozbrojených silách.

Deník Wall Street Journal zastihl Herzoga, který má dvojí americké a izraelské občanství, aby se dozvěděl více o jeho snahách o pomoc a o jeho vizi synagog, židovských škol a dokonce i mikve (rituální lázně). Když Herzog hovořil o své poslední cestě do Saúdské Arábie, řekl deníku Journal: „Musíte udělat skok víry a uvidíte, jaká bude reakce.“

Herzog se žádné královské audience nedočkal, ale je optimistou, že je čas na jeho straně.

„Chápu, že pro království je to velmi velký a zásadní skok,“ dodal. Židovský život ve státech Perského zálivu se však stal otevřenějším, což je vedlejší produkt Abrahámovských dohod.

V únoru Židé ve Spojených arabských emirátech, Bahrajnu, Kuvajtu, Ománu, Kataru a, ano, i v Saúdské Arábii založili Asociaci židovských obcí Perského zálivu. AGJC dohlíží na kašrut a organizuje battei din (rabínské soudy), které rozhodují občanské spory a řeší otázky osobního stavu a rituálů.

V Bahrajnu se nyní konají židovské modlitební bohoslužby a ve Spojených arabských emirátech začínají být běžně dostupné košer potraviny.

Saúdové budují nové high-tech město Neom u Rudého moře naproti Egyptu. Herzog očekává, že se Židé budou podílet na rozvoji projektu a budou jej navštěvovat jako turisté. Turistický aspekt není přitažený za vlasy. V roce 2020, ještě před pandemií COVID, Saúdové hostili delegaci izraelských novinářů a blogerů.

Rabín vroucně doufá, že získá povolení od saúdské královské rodiny. Nezdá se však, že by království nějak spěchalo.

„Ačkoli Saúdská Arábie dlouhodobě podporuje mezináboženský dialog a naše vedení se setkalo s mnoha vůdci zastupujícími různá náboženství, aby toto úsilí podpořilo, návštěva pana Herzoga v království nebyla součástí tohoto úsilí,“ řekl deníku úředník saúdského velvyslanectví ve Washingtonu.

V dubnu Herzog řekl listu Makor Rišon, že doufá, že se časem přestěhuje do Saúdské Arábie.

„Pokud se na americkém velvyslanectví v Rijádu zeptáte na vrchního rabína v Saúdské Arábii, odkáží vás na mě. Všechny saúdské instituce mě znají, včetně ministerstev vnitra a zahraničí, a to i na těch nejodlehlejších místech. Mám osobní povolení úřadů k pořádání modliteb pro 120 Židů a dalším krokem je získání místa,“ řekl.

05.11.2021 06:28 Daniel Žingor160Zdroj: United with Israel

Klíčová slova