Praha Jeruzalém

Podívejte se, co izraelští archeologové vykopali z doby vlády dynastie Hasmoneovců, která zemi vládla po chanukovém triumfu Makabejských.

Autor: Abigail Klein Leichman, ISRAEL21c, 25. listopadu 2021

Právě v době Chanuky odhalili archeologové nové důkazy o dlouhém boji mezi Helénisty a Hasmoneovci ve svaté zemi.

Chanuka je oslavou vítězství armády vedené otcem a syny známými jako Makabejci v roce 164 př. n. l. nad helénistickými (seleukovskými) dobyvateli, kteří zakázali židovské zvyky a znesvětili jeruzalémský chrám.

V letech po Makabejských, kteří očistili a znovu vysvětili Chrám, pokračovaly boje proti Seleukovcům pod vedením Makabejských potomků, kteří založili dynastii Hasmoneovců.

A nyní archeologové objevili v Lachišském lese seleukovské opevnění, které před 2100 lety zničili Hasmoneovci.

Archeologové Izraelského úřadu pro památky a studenti kopající v této stavbě našli zbraně, ohořelé dřevěné trámy, džbány a desítky mincí.

„Místo vykopávek poskytuje hmatatelné důkazy o chanukových příbězích,“ uvedli vedoucí vykopávek Saar Ganor, Vladik Lifshits a Ahinoam Montagu.

„Zdá se, že jsme objevili stavbu, která byla součástí opevněné linie postavené veliteli helénistické armády na ochranu velkého helénistického města Maresha před hasmonejskou ofenzivou. Nálezy z této lokality však ukazují, že byla seleukovská obrana neúspěšná.“

Domnívají se, že stavba byla zničena za vlády hasmonejského vůdce Jana Hyrkána kolem roku 112 př. n. l. Jeho dobývání je popsáno v Knihách Makabejských a u historika z římské doby Josefa.

„Příběhy Makabejců nám ožívají před očima,“ řekl generální ředitel Izraelského úřadu pro památky Eli Eskozido.

Není to však zdaleka první nález týkající se chanukových hrdinů.

Makabejské sídlo se skrývá pod moderním domem

Když si Theo a Miriam Siebenbergovi v roce 1970 postavili dům v jeruzalémském Starém městě, měl Theo tušení, že tuto oblast poblíž Chrámové hory obývali starověcí židovští vůdci.

Osmnáct let vykopávek potvrdilo, že Siebenbergův dům stojí na několika vrstvách židovské historie staré asi 3 000 let.

Mezi těmito vrstvami jsou pozůstatky hasmonejského sídla, které časopis Biblical Archaeology Review označil za „inženýrský a konstrukční zázrak“.

Siebenbergovi z vykopávek pod svým domem udělali muzeum.

Návštěvníci si mohou prohlédnout dvousetkilové kameny ze starověkého sídla naskládané podél jedné stěny jako hmatatelný „památník makabejského domu, který zde stál před dvěma tisíci lety“, řekla Miriam Siebenbergová v roce 2013 pro ISRAEL21c.

V dubnu 2016 bylo při vykopávkách Izraelského úřadu pro památky nedaleko Modi’inu, rodného města Makabejských, objeveno šestnáct stříbrných mincí z období Hasmonea (135-126 př. n. l.).

Poklad byl ukryt ve štěrbině u zdi židovské zemědělské usedlosti, která byla při vykopávkách rovněž objevena.

Zatímco stříbrné mince jsou poctou seleukovským císařům, bylo objeveno také množství bronzových mincí se jmény hasmonejských králů, jako jsou Jehohanan, Juda, Jonatán a Matatiáš.

Vedoucí vykopávek Avraham Tendler uvedl, že tato skrýš je „přesvědčivým důkazem toho, že jeden z členů panství musel z neznámého důvodu opustit dům. Své peníze zakopal v naději, že se vrátí a vyzvedne si je, ale zřejmě měl smůlu a už se nevrátil. Je vzrušující pomyslet na to, že zásoba mincí zde čekala 2 140 let, dokud jsme ji neodhalili.“

Objevení hasmonejské vesnice

V roce 2019 byly při kopání základů pro novou školní budovu v Jeruzalémě objeveny pozůstatky 2000 let staré hasmonejské vesnice.

Vesnice obsahovala velký lis na víno, fragmenty zásobních nádob, velké kolumbárium (holubník), lis na olivy, velkou rituální lázeň (mikve), cisternu na vodu, kamenné lomy a mnohokomorovou pohřební jeskyni vedoucí na velké nádvoří.

„Zdá se, že tento pohřební areál sloužil v hasmonejském období bohaté nebo významné rodině. Usedlost byla využívána po několik generací, jak bylo v této době běžné,“ uvedl vedoucí vykopávek IAA Ya’akov Billig.

Zimní paláce v Jerichu

Město Jericho v údolí Jordánu, asi 15 mil východně od Jeruzaléma, bylo relativně teplým místem, které si tři králové z dynastie Hasmoneovců vybrali pro stavbu svých zimních paláců.

Paláce, budované postupně od konce 2. století př. n. l., byly zřejmě zničeny zemětřesením v roce 31 př. n. l..

Paláce v helénistickém stylu, které od 70. let 20. století během deseti sezón vykopával archeolog Hebrejské univerzity Ehud Netzer, měly otevřené nádvoří obklopené místnostmi.

Nacházely se zde elegantní místnosti se sloupovím určené k zábavě, vany zdobené barevnými freskami, rituální a plavecké bazény, věže a příkopy, sady a okrasné zahrady. V roce 2001 byla v severovýchodní části hasmonejského palácového komplexu nalezena budova, o níž se předpokládá, že se jedná o synagogu.

Hasmonejská olejová lampa v Davidově městě

Dokonale zachovalá olejová lampa z hasmonejské doby byla objevena v roce 2020 při vykopávkách na Poutní cestě v jeruzalémském Davidově městě, těsně za hradbami Starého města.

Poutní cesta je monumentální dopravní tepnou, po níž v období Druhého chrámu (516 př. n. l. až 70 n. l.) stoupali poutníci na Chrámovou horu.

Hliněná olejová lampa je zdobena geometrickými vzory včetně větvičky a listů na výduti. Podle archeologů Izraelského úřadu pro památky je typická pro 1. století př. n. l., tedy pro poslední roky vlády Hasmoneovců.

Ředitel vykopávek Ari Levy uvedl, že takové lampy se používaly k osvětlování budov a ulic a při rituálech zapalování svící o šabatu a chanuce.

28.11.2021 07:19 Daniel Žingor130Zdroj: United with Israel