Praha Jeruzalém

„Palestinská samospráva vlastníma rukama utváří hranice palestinského státu a na místě určuje fakta pro Izrael. Jedná se o selhání v měřítku Jomkipurské války,“ řekl Meir Deutsch, generální ředitel společnosti Regavim.

Autor: Aryeh Savir, TPS, 13. prosince 2021

Lobby Země Izrael se v pondělí sešla na dalším mimořádném zasedání Knesetu, které se týkalo strategického nelegálního záboru oblasti C Palestinskou samosprávou (PA) v Judeji a Samaří, která je plně pod kontrolou Izraele.

Hnutí Regavim, které bojuje proti nelegálnímu zabírání státní půdy, odhalilo Knesetu nové mapové podklady o děsivém rozsahu tohoto jevu, včetně rozsahu nelegální arabské výstavby v oblasti.

V letech 2019 až 2021 postavili Arabové 5 097 nových nelegálních staveb, a to v oblastech pod plnou kontrolou Státu Izrael. To znamená, že každý den v oblasti přibude přibližně sedm nových nelegálních staveb. Celkový počet nelegálních arabských staveb v oblasti C je 72 274.

Současně bylo v tomto dvouletém období zaznamenáno zemědělské zabírání 7 125 dunamů (712 ha) půdy pod izraelskou kontrolou, které pod vedením Palestinské autonomie dosáhlo celkové rozlohy 93 071 dunamů (9 307 ha).

Zemědělské činnosti zahrnují obdělávání obrovských ploch, každoroční výsadbu statisíců stromů, dláždění zemědělských cest v ročním objemu desítek kilometrů a kopání cisteren na vodu pro zavlažování. Při souvislém zemědělském obdělávání přechází půda fakticky do rukou arabských zemědělců.

Údaje však ukazují určitý pokles objemu nelegální arabské výstavby oproti odpovídajícímu období mezi lety 2017 a 2019, kdy bylo postaveno 7 957 nových nelegálních staveb, tedy v průměru 11 staveb denně. Zábor zemědělské půdy zůstává téměř stejný.

Jedním z vysvětlení, které Regavim uvádí pro pokles objemu výstavby oproti stabilnímu objemu zemědělského záboru, je rozhodnutí Evropské unie (EU) přenést váhu své finanční pomoci; namísto toho, aby její prostředky byly použity na novou výstavbu, jsou použity na financování boje proti izraelským donucovacím opatřením přijatým proti nelegální výstavbě.

Prostředky EU rovněž směřují ve prospěch zemědělského záboru, který zabírá maximální plochu s minimálními investicemi.

EU věnuje na nezákonné akce Palestinské autonomie v oblasti C desítky milionů ročně.

„Palestinská samospráva vlastníma rukama utváří hranice palestinského státu a na místě určuje fakta pro Izrael. Jedná se o prvotřídní strategickou událost, na kterou poslední izraelské vlády reagovaly nečinností. Je to selhání v měřítku jomkipurské války,“ řekl Meir Deutsch, generální ředitel společnosti Regavim.

Šéf lobbistické skupiny poslanec Knesetu Yoav Kish obvinil ministra obrany Bennyho Gantze z „poškozování ochrany Země Izrael“ a požadoval, aby vláda změnila svou politiku.

Varoval, že pokud vláda nebude jednat teď, „nebudeme mít v příštích letech co dělat. Musíme zastavit ztrátu území, jediným způsobem, jak tento trend změnit, je centrální zaměření vlády, jmenování projektového manažera a změna v jednání ministra obrany, který schvaluje plány záborů prostřednictvím civilní správy.“

Plán na vytvoření „státu Palestina“

Izrael rychle přichází o pozemky v oblasti C kvůli nelegální výstavbě financované Evropskou unií a realizované Palestinskou samosprávou.

V roce 2009 tehdejší předseda vlády Palestinské autonomie Salám Fajád předložil Plán vytvoření „státu Palestina“, metodický program převzetí kontroly nad územím v oblasti C, které je pod plnou izraelskou kontrolou, jak to předepisují dohody z Osla, s cílem vytvořit široký a životaschopný základ pro palestinský stát, konkrétně v oblastech pod izraelskou kontrolou.

Fajádův plán v podstatě obchází veškerá jednání či kompromisy s Izraelem a vytváří fakta na místě.

Naftali Bennett v roce 2019, kdy zastával funkci ministra obrany, pohrozil, že zbourá jakoukoli nelegální arabskou výstavbu v oblasti C, a to i v případě, že ji bude financovat EU.

V odpovědi na dotaz TPS k této otázce vysoký pžedstavitel ministerstva obrany uvedl, že „fenomén nelegální palestinské výstavby v oblasti C je jedním z hlavních problémů, kterými se ministr obrany Bennett zabývá a již začal pracovat na vymýcení tohoto fenoménu“.

Na setkání s velvyslanci EU v prosinci 2019 Bennet vyslancům řekl, že „nelegální výstavbu v oblasti jejich financování Izrael zničí“ a dal najevo, že jeho postoj k této otázce je jednoznačný“.

Na základě svých slibů však doposud nejednal.

MK Orit Strooková poukázala na to, že „Izrael neustále ustupuje nečinností a v posledním roce, co se Benny Gantz stal ministrem obrany – také tím, že pomáhá nepříteli ve válce: v legalizaci palestinských nelegálních základen, a to i ve strategických oblastech“.

14.12.2021 06:33 Daniel Žingor176Zdroj: United with Israel

Klíčová slova