Praha Jeruzalém

„Jsme zavázáni všem náboženstvím Svaté země. Ať se jim daří, ať rostou, ať i nadále zapouštějí kořeny, cítí se bezpečně a jsou součástí Státu Izrael.“

Autor: Kobi Gideon/GPO, úterý 14. prosince 2021

Dnes večer prezident Isaac Herzog a první dáma Michala Herzogová navštívili město Nazaret a v bazilice Zvěstování se setkali s představiteli křesťanských církví v Izraeli. Prezident a církevní představitelé se vyfotografovali před vánočním stromem pravoslavné církve, který je největší na Blízkém východě a prezident promluvil hebrejsky a arabsky.

Prezident na úvod svého projevu poznamenal, že toto setkání krátce před Vánocemi je velmi důležité: „Jsme zde proto, abychom zopakovali, že jsme oddáni všem vírám Svaté země. Ať se jim daří, ať rostou, ať i nadále zapouštějí kořeny, cítí se bezpečně a jsou součástí Státu Izrael. Muslimové, křesťané, židé, drúzové a Čerkesové. Všechny náboženské komunity a víry jsou neoddělitelnou součástí Státu Izrael a Stát Izrael je odhodlán zaručit svobodu víry a vyznání všem z nich.“

„Těsně před Vánocemi a Novým rokem přinášíme z baziliky Zvěstování Panny Marie, ze Svaté země, do celého světa radostnou zvěst! Zvěst o míru, zvěst o bratrství, zvěst o soužití, zvěst o boji proti nenávisti a rasismu. Děkuji vám všem a přeji vám šťastné svátky!“

Prezident poté arabsky dodal: „Stojím zde jako prezident Státu Izrael a vyzývám všechny naše bratry a sestry víry na celém světě, a zejména na Blízkém východě – křesťany, muslimy, židy, drúzy a Čerkesy. Kéž máme stále na paměti, že se všichni modlíme ke stejnému Bohu a že všichni chceme žít v míru a partnerství založeném na porozumění a bratrství. Jedině tak se nám z naší společné hluboké víry ve Stvořitele a neméně z víry v lidstvo podaří vytvořit pro sebe a pro celé lidstvo dobrou a slibnou budoucnost, kterou si zasloužíme.“

Starosta Nazaretu Ali Salam: „Děkuji prezidentovi a první dámě za jejich významnou návštěvu v Nazaretu, zvláště teď před Vánocemi, svátky, které symbolizují mír a lásku. Známe se již mnoho let a jsem si jist, že pan prezident bude i nadále pomáhat celému arabskému sektoru, stejně jako to dělal doposud.“

19.12.2021 06:05 Daniel Žingor120Zdroj: gov.il

Klíčová slova