Praha Jeruzalém

„Olimové jsou neuvěřitelným motorem růstu izraelské ekonomiky a představují národní, ekonomickou a morální sílu národa.“

Od: TPS, 23. prosince 2021

Podle statistik, které ve středu zveřejnilo Ministerstvo pro aliju a integraci, Židovská agentura pro Izrael a Nefeš B’Nefeš, se v roce 2021 prudce zvýšila alija (přistěhovalectví do Izraele). 27 050 nově příchozích z celého světa představuje 30% nárůst oproti předchozímu roku (21 820 olim).

V loňském roce také přibylo rekordních 4 000 olimů z USA, kteří přicestovali do Izraele s pomocí Nefeš B’Nefeš. Imigrace z USA v roce 2021 představovala 30% nárůst oproti roku 2020 a nejvyšší roční počet olimů z USA od roku 1973. Dalších 400 olimů přijelo v tomto roce z Kanady, takže očekávaný celkový počet olimů ze Severní Ameriky v roce 2021 přesáhne 4 400.

Čísla o aliji ukazují také 40% nárůst počtu alijů z Francie v letošním roce oproti roku 2020, kdy přijelo 3 500 olimů, což je nejvyšší počet příjezdů z této země za poslední čtyři roky.

Jinde ve světě zahrnují údaje o aliji v roce 2021 7 500 olimů z Ruska, což je o 10 % více než v roce 2020, 3 000 olimů z Ukrajiny, což je o 5 % více, a 1 636 přistěhovalců z Etiopie v rámci operace Zur Israel, která by se měla brzy obnovit a po desetiletích čekání spojit nové olimy s jejich příbuznými v Izraeli.

Mezi další významné zdroje alija v letošním roce patří 900 olimů z Argentiny, což je o 55 % více než v loňském roce a nejvyšší počet přistěhovalců z této země od roku 2003; 650 olimů ze Spojeného království, což je o 22 % více než v roce 2021; 550 olimů z Brazílie; 550 olimů z Jihoafrické republiky, což je dramatický nárůst o 72 %, zejména ve srovnání s údaji z minulého desetiletí; a 290 olimů z Mexika, což je nárůst o 55 %.

Pokračovala také rostoucí obliba aliji mezi mladší generací, neboť 55 % všech letošních olimů bylo mladších 35 let. Dalších 16,5 % olimů bylo ve věku 36-50 let, 13,6 % ve věku 51-64 let a 14,7 % ve věku 65 let a více.

Nejvíce olimů v roce 2021 přivítal Tel Aviv, kde se pro svůj nový domov rozhodlo 2870 přistěhovalců, následoval Jeruzalém s 2760 příchozími, Netanja s 2710 a Haifa s 2000.

Mezi další města, kam v roce 2021 přišli noví Olimové, patří Ašdod (940), Bat Jam (920), Raanana (880), Bejt Šemeš (860), Naharija (825) a Be’er Ševa (750).

V letošním roce přišli také Olimové s různými profesními zkušenostmi, včetně více než 1 100 lékařů a zdravotníků, kteří se zapojí do izraelského zdravotnického systému; 1 670 Olimů z oblasti techniky a inženýrství; 960 z oblasti účetnictví a práva a 750 pedagogů.

Aliju zprostředkovává Ministerstvo pro aliju a integraci a Židovská agentura spolu s organizacemi Nefeš B’Nefeš, Ofek Israeli, The Jewish Federations of North America, Keren Hayesod, The International Fellowship of Christians and Jews a přáteli Izraele z celého světa.

Ministryně pro aliju a integraci Pnina Tamano-Šataová prohlásila, že „alija nadále láme rekordy. Navzdory pandemii a jejím omezením se alija do Izraele nezastavila a jsme rádi, že můžeme přivítat desítky tisíc olimů, kteří se letos rozhodli pro aliju“.

„Olimové jsou neuvěřitelným motorem růstu izraelské ekonomiky a jsou národní, ekonomickou a morální posilou národa,“ poznamenala.

„Jsme nadšeni, že jsme zaznamenali prudký nárůst a to o desítky procentních bodů,“ řekl Yaakov Hagoel, úřadující předseda Židovské agentury. „Rostoucí zájem o aliju pokračoval i v letošním roce, kdy Globální centrum alije Židovské agentury, které poskytuje informace o aliji po celý den v šesti jazycích, otevřelo téměř 32 000 nových složek alije. To nejlepší nás však teprve čeká – potenciál alije jsme ještě maximálně nevyužili.“

„Po neuvěřitelně náročném roce ctíme a vážíme si každého olima, který se odhodlal k odvážnému kroku, překonal mnoho obtíží a neustále se měnících faktorů v uplynulém roce a uskutečnil aliju,“ řekl rabín Yehoshua Fass, spoluzakladatel a výkonný ředitel Nefesh B’Nefesh. „Obrovský zájem o aliju, jehož jsme byli svědky v roce 2020, přinesl v uplynulém roce své ovoce a promítl se do skutečného nárůstu počtu alijů. S výhledem na rok 2022, dvacátý rok existence naší organizace, jsme nadšeni budoucností alije a těšíme se, že pomůžeme tisícům dalších Severoameričanů uskutečnit jejich sionistické sny.“

24.12.2021 06:03 Daniel Žingor181Zdroj: United with Israel

Klíčová slova