Praha Jeruzalém

Francouzská židovská komunita hlásí nárůst antisemitských incidentů v roce 2021 o 75%.

Od: Israel National News 27.1.22 5:40

Podle údajů, které zveřejnila hlavní skupina francouzské židovské komunity pro sledování antisemitských incidentů a z nichž cituje agentura JTA, se počet hlášení antisemitských incidentů ve Francii v roce 2021 zvýšil o 75 %.

SPCJ zaznamenala v loňském roce 589 trestných činů z nenávisti vůči Židům, včetně 36% nárůstu fyzických útoků oproti roku 2020. Skupina zveřejnila svou výroční zprávu ve středu.

Incidenty namířené proti lidem – na rozdíl od komunálních budov a institucí – představovaly 45 % všech incidentů v roce 2021. Z nich 10 % tvořily fyzické útoky.

Čtvrtina všech incidentů se odehrála uvnitř nebo těsně před domem oběti, obvykle je spáchal soused, uvedla SPCJ a dodala, že jde o nový a znepokojivý jev.

Použití zbraní, většinou nožů a pistolí, při antisemitských incidentech bylo v roce 2021 také neobvykle vysoké, vyskytlo se ve 20 % všech útoků a v 10 % všech případů zastrašování, uvádí zpráva.

V téměř třetině všech případů pachatelé uvedli, že byli motivováni otázkami spojenými s palestinskými územími, dodává zpráva.

Desítky incidentů se staly během 11 květnových dnů, kdy si Izrael a Hamás vyměňovaly palbu uprostřed nepokojů izraelských Arabů a útoků izraelských Židů na Araby. Během tohoto období SPCJ zdokumentovala v průměru pět antisemitských incidentů denně.

Ze 160 incidentů, které SPCJ klasifikovala jako „násilné trestné činy“, bylo 60 útoků na lidi. Byly zaznamenány tři případy žhářství a 68 incidentů zahrnujících antisemitský vandalismus. Kromě toho SPCJ zaznamenala 429 případů, které skupina klasifikovala jako „zastrašování“.

Tyto údaje odpovídají prudkému nárůstu antisemitských útoků ve Francii v posledních letech. Například v roce 2019 bylo napočítáno celkem 687 antisemitských činů oproti 541 v roce předchozím.

Počet protižidovských trestných činů nahlášených policii ve Francii v roce 2018 vzrostl o 74 procent.

Mezi antisemitské útoky ve Francii v roce 2021 patřil i jeden březnový incident, kdy se muž ozbrojený nožem pokusil vniknout do židovské školy a košer supermarketu v Marseille.

Policisté získali kontrolu nad podezřelým a zatkli ho.

O měsíc později židovští obyvatelé pařížského předměstí pronásledovali a přemohli muže, který se podle svědků pokusil pobodat tři Židy, a poté ho předali policii.

V září byl nedaleko Paříže opakovaně napaden jedenáctiletý chlapec dvěma čtrnáctiletými mladíky, kteří se údajně zaměřili na to, že je Žid. Případ byl zveřejněn až v listopadu.

V prosinci byl antisemitskými útočníky přivázán k židli, zbit a okraden ve svém pařížském bytě starší Žid.

Tentýž měsíc byla ve svém pařížském bytě brutálně zbita a okradena 74letá Židovka, tento incident byl však oznámen až začátkem ledna.

27.01.2022 06:07 Daniel Žingor72Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova