Praha Jeruzalém

Osila Abu Assadová povýšila na soudce okresního soudu v Nazaretu, Izraelský výbor pro výběr soudců jmenoval šest arabských soudců a právníků do významných funkcí.

Autor: Tal Heinrich, 1. února 2022

Osila Abu Assadová z Nazaretu se stala první arabsko-muslimskou soudkyní jmenovanou k izraelskému okresnímu soudu, což dělá díry v argumentaci, že Izrael je státem apartheidu.

Izraelský výbor pro výběr soudců ve čtvrtek jmenoval šest arabských soudců a právníků do významných funkcí u okresních soudů po celé zemi – polovinu z nich tvořily ženy.

Podle údajů, které získal Dr. Guy Lurie, výzkumný pracovník Izraelského demokratického institutu, působilo v roce 2019 u různých izraelských soudů 63 arabských soudců, což představuje 8,3 % ze 754 soudců v systému. Třetinu arabských soudců tvořili křesťané, 52 % muslimové a 14 % drúzové.

Zastoupení arabských soudkyň však bylo nižší a – až donedávna – působily pouze na magistrátních soudech, nikoli však na okresních soudech a u Nejvyššího soudu.

Izraelský Nejvyšší soud se skládá z 15 soudců, z nichž pět jsou ženy. Ve skutečnosti byly tři z posledních čtyř hlavních soudců ženy.

Na druhou stranu, ačkoli v posledních desetiletích běžně působí u izraelského nejvyššího soudu arabsko-izraelský soudce, doposud se jednalo o jmenování arabských mužů. V současné době zasedá v soudní radě George Karra – křesťanský Arab, který by však měl letos odejít do důchodu. Po jmenování mohou soudci vykonávat svou funkci až do dovršení 70 let, což je věk pro odchod do důchodu, nebo do doby, kdy buď odstoupí, nebo jsou z funkce odvoláni.

Abú Asadová by mohla být na rychlé cestě k úspěchu. Narodila se v roce 1973 a v roce 1996 vystudovala práva na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Po několika letech praxe v soukromém sektoru byla jmenována soudní tajemnicí u Severního magistrátního soudu.

V roce 2012 byla Abu Assadová jmenována soudkyní Severního magistrátního soudu. V roce 2016 přešla na magistrátní soud v Nazaretu, kde nyní povýšila na soudkyni okresního soudu.

V Izraeli existuje pět okresních soudů – v Jeruzalémě, Tel Avivu, Haifě, Beerševě a Nazaretu.

02.02.2022 06:03 Daniel Žingor129Zdroj: All Israel news

Klíčová slova