Praha Jeruzalém

Předseda Ra’am říká, že strana rozbila skleněný strop pro Araby v izraelské politice, Zákon o občanství není pro koalici hrozbou.

Od: Israel National News 8.2.22 16:53

Předseda Sjednocené arabské listiny (Ra’am) Mansour Abbas považuje vstup do koalice za jeden z největších úspěchů své strany a očekává, že v příštím roce dojde k realizaci dalších plánů a zákonů schválených vládou.

V rozhovoru se Sanou Hamúdovou ve spolupráci s rádiem al-Nas Abbás uvedl, že Ra’am si dala za cíl prolomit „skleněný strop“ v izraelské politice, který bránil arabskému sektoru podílet se na rozhodování na celostátní úrovni, a že strana je nyní schopna zastupovat všechny části arabského sektoru, včetně Drúzů a Čerkesů, a zabránit vyloučení, kterým po léta trpěli.

Abbás vyjmenoval tři výzvy, které před Ra’amem v roce 2022 stojí: boj proti kriminalitě v arabském sektoru, stanovení postavení arabského sektoru a arabské politiky v Izraeli na pozadí pravicových pokusů udržet arabské strany mimo moc a řešení neshod uvnitř koalice.

Poznamenal, že v koalici došlo k neshodám s pravicovými stranami, mimo jiné v otázce Zákona o občanství, ale že lze dosáhnout porozumění, které umožní pokračování partnerství a postupnou realizaci cílů strany. Podle něj tyto rozpory v koalici nepředstavují hrozbu podobné váhy jako snaha pravicových stran v opozici odstavit Ra’am od moci.

Abbás dodal, že v příštím roce se Ra’am hodlá zaměřit na zastupování beduínů v Negevu, prosazování uznání a rozvoje neuznaných komunit a také na ovlivňování policejní politiky v oblasti kriminality, pokut za nelegální stavby a stavebních povolení v arabském sektoru.

09.02.2022 06:25 Daniel Žingor93Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova