Praha Jeruzalém

Světová židovská populace dosáhla 15,2 milionu, což je blízko počtu před holokaustem.

Od: All Israel News, 26. dubna 2022

Podle průzkumu, který v pondělí zveřejnil Americký židovský výbor (AJC), každý čtvrtý americký židovský mileniál skrývá svou židovskou identitu a distancuje se od Izraele.

Američtí Židé ve věku 25-40 let byli dotazováni na nejrůznější otázky, což je první studie svého druhu zaměřená právě na tuto věkovou skupinu. Průzkumu se zúčastnili také izraelští mileniálové, a přestože výsledky ukazují, že obě skupiny mají mnoho společného, mezi americkými židovskými mileniály se objevují i některé znepokojivé názory.

Údaje potvrzují, že spojení mezi Izraelem a diasporou je pevné, liší se však názory na to, jakou roli hrají Židé z diaspory při ovlivňování izraelské politiky, amerického antisemitismu a izraelsko-palestinského konfliktu.

Jak američtí, tak izraelští židovští mileniálové (72 %, resp. 89 %) se domnívají, že je důležité, aby americká židovská komunita a Izrael udržovaly úzké vazby, přičemž 48 % a 46 % se domnívá, že je to velmi důležité.

Na otázku týkající se osobní odpovědnosti za pomoc izraelským Židům odpovědělo 25 % respondentů z řad amerických Židů, že cítí velkou osobní odpovědnost, 33 % cítí určitou odpovědnost, 23 % cítí malou odpovědnost a 12 % necítí žádnou odpovědnost.

Pouhých 9 % izraelských respondentů uvedlo, že cítí velkou odpovědnost za pomoc židovským spoluobčanům v USA, 33 % cítí určitou odpovědnost, 30 % cítí malou odpovědnost a 18 % necítí žádnou odpovědnost.

Průzkum AJC odhalil, že 9 % izraelských židovských mileniálů si myslí, že jejich američtí kolegové se v každodenním životě setkávají s antisemitismem jen velmi málo.

Zhruba 50 % amerických židovských mileniálů a velká většina (76 %) izraelských mileniálů je přesvědčena, že současná vlna antisemitismu v Americe je přímým důsledkem kampaní, které démonizují Izrael a Židy. Ve stejné skupině 18 % Američanů a 6 % Izraelců uvádí, že antisemitské aktivity jsou podle nich důsledkem politiky Izraele vůči Palestincům. 

Pokud jde o izraelsko-palestinský konflikt, 52 % Američanů věří, že spor má schůdné řešení, zatímco méně než polovina Izraelců (24 %) s tím souhlasí.

Přibližně 28 % amerických židovských mileniálů tvrdí, že protiizraelská atmosféra na univerzitních kampusech nebo jinde nějakým způsobem poškodila jejich vztahy s přáteli, zatímco 44 % tvrdí, že nikoli. Ve stejné skupině 28 % dotázaných potvrzuje, že je protiizraelská atmosféra na univerzitní půdě nebo jinde přiměla přehodnotit vlastní angažovanost ve prospěch Izraele, zatímco 54 % tvrdí, že nikoli. A 23 % respondentů uvedlo, že je protiizraelská atmosféra na univerzitě nebo jinde přiměla skrývat svou židovskou identitu.

Tyto odpovědi znepokojují ředitele AJC Avital Leiboviche, který se k výsledkům průzkumu vyjádřil právě v předvečer středečního Dne památky obětí holocaustu.

„V předvečer Dne památky obětí holocaustu dostáváme další připomínku antisemitismu, který ve Spojených státech stále zvedá hlavu do takové míry, že v roce 2022 čtvrtina amerických Židů cítí potřebu skrývat svou židovskou identitu,“ řekl.

Světová židovská populace sice roste, ale ještě nedosáhla počtu z doby před holocaustem. Podle údajů Ústředního statistického úřadu činil počet židovských obyvatel na celém světě v roce 1939, tedy v předvečer začátku holocaustu, 16,6 milionu. Na konci roku 2020 žilo na světě přibližně 15,2 milionu Židů, což je asi o 1,4 milionu méně než před začátkem druhé světové války.

„Musíme i nadále podporovat ty naše bratry v zámoří, kteří znovu a znovu tvrdí, že Stát Izrael je životně důležitý pro přežití židovského národa,“ radí Leibovich v reakci na průzkum.

Průzkum provedly dvě firmy: Geocartography Knowledge Group provedla na objednávku AJC mezi 14. a 22. únorem průzkum mezi 1001 izraelskými židovskými mileniály, zatímco YouGov mezi 9. únorem a 30. březnem provedla průzkum mezi 800 jejich americkými protějšky.

Celkový počet židovské populace v Izraeli činí 6,9 milionu, což představuje desetinásobný nárůst od vzniku Státu Izrael, kdy v celé zemi žilo 650 000 Židů. V USA dnes žije přibližně 6 milionů židovských občanů.

27.04.2022 06:00 Daniel Žingor130Zdroj: All Israel news