Praha Jeruzalém

Po rozporuplných rozhodnutích izraelských premiérů požaduje Putin, aby bylo vlastnictví církevního komplexu v Jeruzalémě oficiálně převedeno na Rusko.

Autor: Lauren Marcus, World Israel News, 18. dubna 2022

Premiér Naftali Bennett musí okamžitě splnit slib, který dal Rusku jeho předchůdce Benjamin Netanjahu, a převést vlastnictví jeruzalémského církevního areálu na Moskvu, napsal v neděli v důrazném dopise izraelskému premiérovi Vladimir Putin.

Načasování požadavku je příznačné, neboť přišel krátce poté, co ministr zahraničí Jair Lapid ostře kritizoval ruskou invazi na Ukrajinu a obvinil Moskvu z válečných zločinů.

Izrael také nedávno hlasoval pro vyloučení Ruska z Rady OSN pro lidská práva, což vyvolalo snahu ruských představitelů předvolat si izraelského velvyslance v Moskvě, aby mu vyčinil.

Chrám Alexandra Něvského, známý také jako katedrála Nejsvětější Trojice, je významným posvátným místem ruské pravoslavné církve, které se nachází v křesťanské čtvrti v jeruzalémském Starém městě.

V době Osmanské říše bylo místo zapsáno jako příslušnost k „Ruskému království“. V roce 2017 Rusko požádalo Izrael, aby oficiálně převedl vlastnictví kostela a jeho areálu na Moskvu.

Izraelská vláda původně zastávala názor, že takovou změnu vlastnictví by musel prošetřit a rozhodnout o ní Nejvyšší soud.

Ale poté, co byla Izraelka Na’ama Issachar v roce 2020 uvězněna za to, že cestovala přes ruské letiště s malým množstvím konopí v držení, souhlasil tehdejší premiér Netanjahu s oficiálním navrácením areálu zpět Moskvě.

Později téhož roku byly izraelské záznamy v katastru nemovitostí změněny tak, aby uváděly, že areál patří Rusku.

Po nástupu do funkce však Bennett údajně nařídil, aby bylo rozhodnutí zrušeno a o věci znovu rozhodl Nejvyšší soud.

Až donedávna se zdálo, že Rusko je ochotno počkat, až se případ odehraje u izraelského soudu, ale Lapidovy komentáře způsobily, že trpělivost Moskvy skončila.

„Nyní bojujeme o navrácení komplexu a je to velmi těžké: už jsme tam skoro byli, pracovali jsme pět let, našli jsme všechny historické dokumenty, ale nastala situace s Ukrajinou a Izrael se zachoval tak, jak to často dělá – hraje si s oběma stranami, hraje ping pong se všemi,“ řekl médiím Sergej Stěpašin, který je v současné době na návštěvě Izraele a spravuje ruské nemovitosti na Blízkém východě.

V pondělí Izrael na Putinův požadavek ještě neodpověděl.

19.04.2022 05:24 Daniel Žingor544Zdroj: World Israel News