Praha Jeruzalém

Král Abdulláh varoval před opakováním „cyklu násilí“ na palestinských územích, které je podle něj důsledkem jednostranných kroků ze strany Izraele.

Autor: Baruch Yedid, TPS, 15. května 2022

V oficiálním prohlášení Jordánska se uvádí, že americký prezident Joe Biden přislíbil americkou podporu dvoustátnímu řešení současného konfliktu.

Jordánská vláda rovněž uvedla, že Biden uznal potřebu najít způsob, jak snížit nedávnou eskalaci násilí, a že podporuje úsilí o uklidnění situace v oblastech Palestinské samosprávy.

Palestinská samospráva zase podporuje výlučnou jordánskou pravomoc nad vstupem věřících do al-Aksá na Chrámové hoře a trvá na tom, aby ji uznaly všechny strany.

Biden podle Jordánců rovněž podporuje potřebu zachovat status quo na Chrámové hoře s důrazem na ústřední roli jordánské dynastie Hášimovců na svatém místě.

Jednání se zabývalo nedávným regionálním a mezinárodním vývojem, zejména palestinskou otázkou. Stalo se tak s ohledem na královu výzvu ke zintenzivnění mezinárodního úsilí o obnovení jednání mezi Palestinskou samosprávou a Izraelem.

Král Abdulláh chce, aby jednání vedla k vytvoření nezávislého palestinského státu na území všech oblastí, které nebyly součástí Izraele v letech 1948-1967 (tj. v Gaze, Judeji a Samaří). Chtěl by také, aby byl Jeruzalém znovu rozdělen a jeho východní polovina se stala hlavním městem nového státu.

Obě hlavy států rovněž na svém setkání zdůraznily hloubku přátelství a strategického partnerství mezi svými zeměmi. Král vyjádřil Jordánsku uznání za trvalou podporu, kterou Spojené státy království poskytují v různých oblastech.

Prezident na oplátku potvrdil svou plnou podporu Jordánsku pod Abdulláhovým vedením a dokonce ocenil, že Jordánsko je klíčovým partnerem USA na Blízkém východě a klíčovým prvkem při prosazování stability v regionu.

Král v této souvislosti zmínil ústřední roli Spojených států a varoval před opakováním „cyklu násilí“ na územích spravovaných Palestinci, které je podle něj důsledkem jednostranných kroků ze strany Izraele.

Vedoucí představitelé rovněž jednali o způsobech posílení hospodářské spolupráce v oblasti infrastruktury, energetiky, vodního hospodářství a životního prostředí.

18.05.2022 05:13 Daniel Žingor90Zdroj: World Israel News

Klíčová slova