Praha Jeruzalém

V dubnu navštívilo Izrael více než 207 000 turistů, což je krok správným směrem, ale o 50 % méně než v době před pandemií.

Od: All Israel News, 16. května 2022

Poté, co Izrael 1. března otevřel své nebe všem turistům, očkovaným i neočkovaným, počet turistů navštěvujících Izrael stoupá.

Podle izraelského Centrálního statistického úřadu (CBS) bylo jen za poslední tři měsíce, od února do dubna, zaznamenáno v průměru 166 300 návštěv měsíčně, což představuje nárůst o 21,6 % ve srovnání s předchozími třemi měsíci.

Jedná se o působivé oživení.

Po téměř dvouletém období uzavřených hranic a výluk kvůli izraelské politice COVID přijelo v lednu do Izraele přibližně 46 700 turistů a o měsíc později se jejich počet téměř zdvojnásobil na 90 400.

Poté, co Izrael v březnu zrušil zbývající omezení, se počet návštěvníků zvýšil na 168 900.

Podle serveru Israel Travel News CBS bylo v dubnu zaznamenáno zhruba 216 400 příjezdů, z nichž velkou většinu – 207 400 – tvořili turisté. Jedná se o nejvyšší počet příjezdů od vypuknutí epidemie COVID v Izraeli, ale stále to představuje přibližně poloviční počet ve srovnání s dubnem 2019, těsně před vypuknutím COVID.

Pro další srovnání, během dubna 2019 bylo zaznamenáno 428 100 příjezdů, z nichž 404 900 tvořili turisté.

Izraelské ministerstvo cestovního ruchu nedávno podniklo kroky, které mají pomoci obnově izraelského turistického průmyslu, který utrpěl během krize COVID velkou ránu v důsledku rozhodnutí vlády uzavřít hranice. Tento měsíc ministerstvo zřídilo pavilon Izraele na veletrhu Arabian Travel Market (ATM) v dubajském Světovém obchodním centru. ATM je jedním z největších veletrhů cestovního ruchu na Blízkém východě. V izraelském pavilonu se představilo 17 izraelských společností zastupujících cestovní kanceláře, hlavní hotelové řetězce a cestovní asociace, přičemž cílem všech bylo propagovat Izrael jako turistickou destinaci u vlivných kupujících a obchodních partnerů z oboru.

Účast Izraele na této akci byla dalším důkazem zlepšujících se vztahů se spojenci v Perském zálivu od podpisu normalizačních dohod z Abrahámských dohod v září 2020. Dohody vedly k oboustranně výhodným příležitostem v mnoha odvětvích, včetně cestovního ruchu.

Izraelci také opět hojně cestují do zahraničí. Během března a dubna bylo zaznamenáno přibližně 1,2 milionu výjezdů Izraelců do zámoří, což je jen mírně méně než 1,4 milionu ve stejném období roku 2019.

Z těchto výjezdů za poslední dva měsíce se 685 600, tedy zhruba 57 %, uskutečnilo v dubnu během svátku Pesach.

Celkově od února do dubna vzrostl počet výjezdů v průměru o 13 % měsíčně. V předchozích třech měsících – od listopadu do ledna, kdy bylo nebe pro turisty ještě zavřené – se počet výjezdů zvýšil v průměru o 17,1 % měsíčně.

18.05.2022 05:33 Daniel Žingor96Zdroj: All Israel news

Klíčová slova