Praha Jeruzalém

Norská vláda požaduje, aby izraelské výrobky byly označeny místem, kde byly v Izraeli vyrobeny, aby nedocházelo ke „klamání“ zákazníků.

Od: Israel National News 11.6.22 21:10

Norsko oznámilo, že bude označovat potravinářské výrobky pocházející z izraelské oblasti Judea a Samaří.

Norská vláda ve svém prohlášení uvedla: „Potraviny pocházející z oblastí okupovaných Izraelem musí být označeny oblastí, ze které výrobek pochází, a v případě, že pochází z izraelské osady, musí být uvedeno, že pochází z izraelské osady.“

„V rozhodnutí Evropského soudního dvora z 12. 11. 2019 se uvádí, že nařízení o informacích o potravinách musí být vykládáno tak, že potraviny z oblastí okupovaných Izraelem musí být označeny odděleně, aby spotřebitelé nebyli uváděni v omyl nedostatečným označením původu výrobků.

„Potraviny pocházející z oblastí okupovaných Izraelem musí být označeny oblastí, ze které výrobek pochází, a v případě, že pochází z izraelské osady, i tím, že pochází z izraelské osady. Jedná se zejména o víno, olivový olej, ovoce, zeleninu a brambory, které pocházejí z příslušných oblastí.“

V prohlášení se dále uvádí: „V souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN a posouzeními Mezinárodního soudního dvora v Haagu je stanovisko Norska takové, že „Izrael“ a „izraelská území“ zahrnují území, která byla pod izraelskou kontrolou před 4. červnem 1967. Izraelská okupovaná území zahrnují Golany, Gazu a Západní břeh Jordánu včetně východního Jeruzaléma. Norsko považuje izraelské osady na okupovaných územích za rozporné s mezinárodním právem. Toto územní vymezení Státu Izrael je rovněž základem pro pochopení zeměpisné působnosti dohody o volném obchodu ESVO s Izraelem.“

V reakci na to izraelské ministerstvo zahraničí toto rozhodnutí odsoudilo: „Ministerstvo zahraničních věcí odsuzuje rozhodnutí norské vlády označovat výrobky pocházející z izraelských lokalit v Judeji a Samaří.“

„Toto rozhodnutí nepřispěje k rozvoji izraelsko-palestinských vztahů a negativně ovlivní dvoustranné vztahy mezi Izraelem a Norskem, jakož i význam Norska pro podporu vztahů mezi Izraelem a Palestinci.“

12.06.2022 05:10 Daniel Žingor101Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova