Praha Jeruzalém

Dvě třetiny Američanů vyjádřily příznivý názor na izraelský národ, z toho pětina uvedla, že má k Izraelcům „velmi příznivý“ vztah.

Od: TPS, 30. května 2022

Většina Američanů nikdy neslyšela o protiizraelském hnutí Bojkot, divestice a sankce (BDS) a jen nepatrná 2 % ho podporují, ukázal nový průzkum agentury Pew.

Relativně málo Američanů o BDS ví nebo o něm slyšelo, 84 % z nich uvedlo, že o něm slyšelo „málo“ nebo „vůbec nic“. Pouze 5 % dospělých Američanů o BDS alespoň „něco“ slyšelo a vyjádřilo mu podporu, z toho 2 % ho rozhodně podporují.

Naopak dvě třetiny Američanů vyjádřily příznivý názor na Izraelce, včetně jedné pětiny, která uvedla, že má k Izraelcům „velmi příznivý“ vztah.

Republikáni a ti, kteří se přiklánějí ke GOP, mnohem častěji vyjadřují příznivý názor na izraelský lid, a to ve velké míře 78 %, ve srovnání s 37% podporou Palestinců.

Naopak mezi demokraty a respondenty s příklonem k demokratům vyjadřuje příznivý postoj k oběma skupinám podobný podíl, 60 %, resp. 64 %.

Při otázce na názor na izraelskou vládu vyjádřila velmi nebo spíše pozitivní názor přibližně polovina americké veřejnosti, 48 %, ve srovnání s 28 %, kteří příznivě hodnotí palestinskou vládu.

Většina z 33 amerických států má zákony zakazující státní obchod s jakoukoli společností, která bojkotuje Izrael.

Hnutí BDS prosazuje finanční, akademický a kulturní bojkot Izraele. Kritici tvrdí, že jeho aktivity jsou moderní formou antisemitismu a že jeho skutečným cílem je zničení státu Izrael.

02.06.2022 05:27 Daniel Žingor103Zdroj: United with Israel