Praha Jeruzalém

Nakonec se židovský ozbrojený odboj vyprofiloval do dvou samostatných organizací či spíše struktur.

První kompilace byla vytvořena v levicovém sionistickém prostředí, které založilo Židovsou bojovou organizaci – ŽOB – tedy podzemní organizaci ozbrojeného odporu polských Židů během holocaustu působící v několika větších městech během 2. světové války.

Členové ŽOB ve Varšavě, většinou mladí odbojáři v čele s Mordechajem Anielewiczem, byli myšlěnkově velmi různorodí. Už před válkou se hádali, jak má vypadat budoucnost v exilu, jak rychle se má odejít do Palestiny a jak vybudovat nový židovský stát. Většina z nich měla levicové názory, před válkou patřila k jednomu z levicových hnutí a sympatizovala se Sovětským svazem.

Jaké organizace ŽOB tvořily a byly z nich vytvořeny bojové oddíly?

Organizacji Bojowej Bloku Antyfaszystowskiego – stručně Antifašistický blok, byla polská židovská organizace založená v březnu 1942 ve varšavském ghettu z iniciativy Ústředního výboru Polské dělnické strany, která představuje dohodu mezi levicovými sionisty a komunisty.

Ha-Shomer Ha-Cair neboli Mladá garda – mezinárodní židovská mládežnická organizace, součást Světové sionistické organizace. Vznikla v roce 1916 ve Vídni. V roce 1924 v Gdaňsku byla založena Světová federace Hašomer Ha-Cair. Organizace usilovala o vybudování židovského státu v Palestině, zabývala se výchovou mladých lidí a jejich přípravou na osídlení kibucu. Ve dvacátých letech se vyvinula směrem k marxismu

Základním prvkem sionistické ideologie bylo přesvědčení, že je nutné připravit se na emigraci do Palestiny. Hlavní úkoly byly: obrana – v Evropě proti Německu a v Palestině proti Arabům – a příprava lidí na vybudování zemědělského státu od nuly. Museli se tedy vyučit na profese, které tam budou později potřeba. Před válkou se sionisté cvičili na společných farmách v kibucích.

BUND – byl založen 7. října 1897 ve Vilniusu, Bund byla levicová socialistická strana obhajující hlubokou demokracii a socializaci výrobních prostředků, nacházející se v tradici demokratického marxismu. Bund obhajoval kulturní autonomii pro východoevropské Židy, vytvoření světského vzdělání a podporu jidiš kultury. Členové Bundu věřili, že díky tomu nebudou Židé asimilováni a zachovají si svou oddělenost. Bund byla antisionistická (proti hnutí návratu do Palestiny) a protináboženská strana. Tato strana pracovala v ghettu samostatně a do Antifašistického bloku se přidala až 15. října 1942.

Poalej Syjon – Seskupení s dlouhou a neskutečně složitou historií. Vznikla na konci 19. století ve východní Evropě. Neustále se slučovala, štěpila části, šli doleva, doprava a znovu se sjednocovali. Poale Sion reprezentoval sionistické a socialistické myšlenky. Hlavním cílem bylo vybudovat v Palestině socialistický a beztřídní židovský stát a zavést kulturní a národní autonomii v zemích střední a východní Evropy, kde žila největší židovská diaspora.

V Polsku bojoval Poale Zion proti diskriminaci Židů za zlepšení jejich finanční situace a zaměstnaneckých práv. Byla vedena četná školení pro budoucí osadníky v Palestině a byla podporována sekulární kultura vytvořená v hebrejštině.

Dror – z hebrejštiny Svoboda – židovská mládežnická organizace působící v Polsku v letech 1922-1950.

Organizace byla založena v Polsku v roce 1922 židovskými přistěhovalci z Ukrajiny. To bylo spojeno s pravicovou větví Poalej Syjon. V polovině 20. let 20. století se stala součástí organizace Frajhajt, ale zachovala si právní nezávislost. Dror byla sionistická organizace, která připravovala mladé lidi na život v Palestině školením budoucích osadníků a vytvářením skautských skupin.

Během druhé světové války aktivisté Dror spoluvytvářeli koncept boje se zbraní v ruce. V červenci 1942 spolu se skupinami Hašomer Ha-Cair, Bund, Cukunft, Antifašistický blok a Akiba vytvořili Židovskou bojovou organizaci.

V roce 1942 se zástupci organizace působící ve varšavském ghettu stali členy Židovského národního výboru.

V roce 1943 se Dror bojové jednotky zúčastnily povstání ve varšavském ghettu, i jinde v Polsku. Po porážce povstání bojovali přeživší u partyzánů a některé pak ve Varšavském povstání.

Cukunft – z hebrejského Budoucnost, někdy také Cukunftský svaz mládeže – levicová židovská mládežnická organizace Bundu. Byla založena v roce 1910 a v roce 1916 se oficiálně jmenovala Jugnt Bund Cukunft

V roce 1921 byl v důsledku rozkolu v organizaci založen Komcukunft, tedy organizace s vysloveně komunistickým profilem. Cukunft se zúčastnil povstání ve varšavském ghettu v rámci Židovské bojové organizace.

Zpočátku neměli příslušníci ŽOB žádné zbraně – až v listopadu 1942 dostali prvních deset pistolí, přičemž organizace měla téměř tisíc členů.

Organizace byla velmi omezeně vyzbrojována Zemskou armádou polsky a asi známěji Armia Krajowa, což byla obrovská organizace disponující až 200 000 příslušníky a z toho bylo na 20 000 plnohodnotně vyzbrojených vojáků… Nějaké zbraně získala od Lidové gardy, polsky Gwardia Ludowa, což byla komunistická vojenská odbojová organizace, působící během druhé světové války na území okupovaného Polska. Zřízena byla v lednu 1942 a fungovala do července 1944, kdy se stala součástí nově vzniklé Lidové armády. V průběhu své existence poskytla malé množství zbraní Židovské bojové organizaci.

Politicky byla ŽOB uznána jakožto bojová organizace Židů v ghettu jak Vládní delegaturou, tak i Polskou dělnickou stranou. Politicky podléhala Židovské národní komisi vytvořené 15. října 1942, a nepřímo Delegatuře vlády.

Organizace se zaobírala budováním takzvaných bunkrů v ghettu, prováděla přepady za účelem získání materiálu na výrobu, koupi nebo udržování zbraní, sem spadají i přepadení pokladny Judenratu a bank v ghettu, shromažďovala zbraně, rozšiřovala odbojovou propagandu, bojovala a to velmi tvrdě proti židovským kolaborantským formacím předstírajícím přináležitost k odboji, zabíjela konfidenty a kolaboranty odsouzené na smrt popravila například zástupce komandanta židovské policie Jakuba Lejkina. Zanedlouho ŻOB natvrdo přebrala vládu z rukou Judenratu a v lednu roku 1943 z ghetta odstranila kolaborantské formace a dokonce na nějaký čas přinutila Němce k dočasnému stažení se – což už víme. 

25.06.2022 05:20 Jaromír Vykoukal79Zdroj: Redakce Israel.cz