Praha Jeruzalém

Z Medzinárodnej vodcovskej konferencie ICEJ.

Publikované: 27.6.2022, preklad: Ján Pluhár

Mnohí z vás dobre poznajú desať prikázaní. Bez toho, aby ste sa pozreli do 20. kapitoly knihy Exodus vo svojej Biblii, skúste povedať, aké slová sú tam napísané ako prvé?… „Ja som Hospodin, tvoj Bôh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme.“ Takže, Boh sa rozhodol identifikovať sa ako Boh, ktorý vyviedol Izrael z Egypta. Tá fráza je zopakovaná na ďalších 130 miestach v Starej a Novej Zmluve. V skutočnosti, vždy, keď chce povedať deťom Izraela niečo dôležité, začína touto vetou. Prečo? Áno, zázrak Exodu z Egypta bol takou nadprirodzenou, iracionálnou, nelogickou udalosťou, že by sme mali chcieť počuť, čo nám chce povedať Boh, ktorý to urobil. Súhlasíš? 

Ale potom, ako sa Boh opakovane identifikoval takýmto spôsobom, neskôr povedal dvakrát – jeden krát v Jeremiášovi 16,14 a druhý krát v Jeremiášovi 23,7 – že prichádza deň, kedy sa už viac nebude nazývať Bohom, ktorý vyviedol deti Izraela z Egypta, ale Bohom, ktorý priviedol späť potomkov Izraela zo severu a zo všetkých krajín, kam ich zahnal. 

Súčasné opätovné zhromažďovanie židovského ľudu späť do krajiny Izrael je zázrakom biblických rozmerov. Prekonáva Exodus z Egypta svojím rozsahom tak, že Boh hovorí: „Už ma nebudú volať Ten, ktorý urobil to, ale Ten, ktorý urobil toto.“ A náš prvý premiér David Ben Gurion povedal: „nato aby ste boli v Izraeli realistom, musíte veriť v zázraky.“ 

Povedzme teraz niečo o technologickom a obchodnom úspechu Izraela, prečo sme nazývaní ‘národom jednorožca’. Musíme to položiť do kontextu úžasného zázraku, ktorý zďaleka prevyšuje len našu ekonomiku. Izrael je jediná krajina žijúca vo svojej zemi, hovoriaca rovnakým jazykom, s rovnakou vierou a rovnakým názvom, ktoré sme mali pred 3000 rokmi. Neexistuje žiadna iná takáto krajina na zemi. A fakt, že nič z toho neexistovalo počas 2000 rokov, je neuveriteľný. Prečo je to tak? 

Áno, mladšia generácia vyrástla počas informačnej explózie. Akékoľvek fakty, ktoré sa dopočuješ od kohokoľvek, si môžeš vygoogliť a overiť počas niekoľkých sekúnd, či sú presné alebo nie. A tak je každý skeptický. Povieš, že je Boh, ktorý robí zázraky, kto môže vzkriesiť ľudí zo smrti? Je tu niekto, kto videl nejakého mŕtveho vzkrieseného? A čo keby bol celý národ vzkriesený z mŕtvych? 

Hľadiac na zázrak Izraela, je taký iracionálny, taký nelogický, popiera každý zákon prírody aj histórie. Je to najväčší zázrak, na ktorý môžeme dnes poukázať tejto generácii, že je Boh na nebi. Boh, ktorý si môže vybrať národ a povedať, tento národ bude v tejto krajine a bude požehnaný. Bez ohľadu na to, čo hovorí OSN, EÚ, alebo BBC, CNN alebo Al Jazeera, toto sa stane. Toto je pre mňa dôležité. Bolo to vecou, ktorá držala moju vieru pevne ukotvenú v Bibliu a Boha Abraháma, Izáka a Jakoba, keď som každý deň vykročil z mojich dverí a pozeral na zázrak epických rozmerov, ktoré som nevedel nijakým spôsobom vysvetliť. Je to dôležitý príbeh. 

Predtým ako prejdeme k ekonomike, najprv niekoľko slov o ekológii Izraela. Mnoho ľudí rozpráva o klimatických zmenách. Al Gore nebol prvý, kto predpovedal klimatické zmeny. Túto zásluhu pripisujem prorokovi Izaiášovi. Okrem iných veršov, Izaiáš 35 hovorí, že vytrysknú vody na púšti, čo prinesie Negevskej púšti takú slávu, akú má Karmel, ktorý je veľmi tropický a nádherný. A púšť Izraela sa dnes v skutočnosti plní životom. Izrael má spomedzi všetkých krajín sveta najvyššiu poľnohospodársku produkciu na obyvateľa, aj keď sa nachádza v púštnej krajine. Je iba jedna krajina na svete, ktorá má dnes viac stromov, ako mala pred 100 rokmi, a je ňou Izrael. V skutočnosti máme o 450 miliónov stromov viac, ako sme mali pred 100 rokmi. 

V 30-tych rokoch 20. storočia sem prišli britskí vedci a povedali, že je tu dostatok vodných zdrojov, aby zabezpečili maximálne 2 milióny obyvateľov. Tie isté vodné zdroje dnes zásobujú 12 miliónov ľudí v Izraeli a Pásme Gazy, dokonca aj keď exportujeme vodu svojim susedom. Recyklujeme a opätovne používame viac vody ako ktorákoľvek iná krajina vo svete a s veľkým náskokom. Opätovne využívame viac ako 80% našej vody. Španielsko je na druhom mieste so 40%. Desalinizujeme ďaleko viac vody ako ktorákoľvek iná krajina sveta, pričom 90 % pitnej vody vo vodovodných kohútikoch v Izraeli pochádza z desalinizovanej vody. 

Priniesli sme svetu kvapkovú závlahu, smart riešenie pre pestovanie v suchých oblastiach. Niekedy pred 40 rokmi obyčajný kibucník prechádzal popri rade borovíc a všimol si, že jedna z nich je dvojnásobne vyššia ako ostatné. Keď sa prizrel dole, videl, že z vodovodného potrubia kvapkalo. Skutočný príbeh! Pomyslel si, že keby sme zámerne vyrobili kvapkajúce potrubia, mohli by sme veľmi dobre uspieť v poľnohospodárstve v suchých oblastiach. Založil spoločnosť Netafim, ktorá bola pred piatimi rokmi predaná mexickej spoločnosti za 35 miliárd amerických dolárov. 

Vo vede a kultúre má Izrael najvyšší počet univerzitne vzdelaných ľudí na počet obyvateľov spomedzi všetkých krajín sveta, najvyšší počet inžinierov a PhD na počet obyvateľov s veľkým náskokom, najvyššiu mieru podnikania medzi ženami. Máme viac múzeí na obyvateľa spomedzi všetkých krajín sveta, viac orchestrov, publikujeme viac kníh na obyvateľa s veľkým náskokom. A jeden zaujímavý fakt: Beršeba má najväčší počet šachových veľmajstrov na počet obyvateľov spomedzi všetkých miest vo svete. 

Čo sa týka ekonomiky, máme najvyšší počet start-upových spoločností na počet obyvateľov na svete, hovoríme o viac ako 2600 spoločnostiach. Izrael má najvyšší počet R&D centier (výskum a vývoj) na počet obyvateľov vo svete a takmer každá dôležitá nadnárodná spoločnosť má svoje R&D centrum v Izraeli. Tu je len veľmi skromný zoznam 25 centier spomedzi 250: Alibaba, Amazon, Apple, AT&T, Barclays, Dell, DropBox, eBay, Facebook, General Electric, General Motors, Google, HP, Huawei, IBM, Intel, John Deere, Johnson & Johnson, Lenovo, Marvel, Microsoft, Monsanto, Nokia, PayPal, PepsiCo, Philips, Samsung, SanDisk, Texas Instruments, Xerox. Je to krátky zoznam a možno si už o niektorej z týchto spoločností počul. 

Bibi Netanyahu hovorí, že existujú tri dôvody, pre ktoré chce dnes každá krajina sveta uzatvoriť diplomatické vzťahy s Izraelom: technológia, technológia, technológia. A sú dve veci, ktoré chce každý vodca každého národa zabezpečiť pre svojich občanov: ekonomickú prosperitu a bezpečnosť. Áno, Izrael zabezpečuje ekonomickú prosperitu prostredníctvom inovácií tých spoločností, ktoré som vymenoval, a bezpečnosť zdieľaním nášho vynikajúceho spravodajstva a prevencie teroristických útokov na každom kontinente. A dnes je to ešte dôležitejšie ako fosílne palivá. A očakávam, že v dohľadnej budúcnosti narastie zoznam krajín, ktoré presídlia svoje veľvyslanectvá do Jeruzalema. 

Dokonca aj veľkí hráči v Arabskej lige dnes obchodujú s Izraelom. Videli sme podnikateľov prísť pred diplomatické zbory v Spojených arabských emirátoch, Bahrajne, Maroku a obchodovať s Izraelom. Diplomatickým zborom trvalo päť až desať rokov, kým to dobehli. Toto je dôvod, prečo verím, že matka všetkých mierových dohôd sa pravdepodobne objaví do piatich rokov, pretože Saudská Arábia sa dnes nachádza tam, kde sa Spojené arabské emiráty nachádzali pred piatimi rokmi. 

Intel otvoril nové 11-poschodové vývojové centrum v Petah Tikvah v roku 2019, prezentované ako ‚naj smart budova na svete“ pre svojich 14 000 senzorov, ktoré kontrolujú osvetlenie, teplotu, ventiláciu, parkovanie atď.

Na NASDAQ v New Yorku sa obchoduje s viac izraelskými spoločnosťami ako z celého európskeho kontinentu. Nemecká Deutsche Bank nedávno zaradila izraelský šekel ako druhú najsilnejšiu svetovú menu, ktorú predbehol iba čínsky yuan. 

Čo sa týka jednorožcov, každá start-up spoločnosť chce, aby sa jej výstup stal “jednorožcom”, čo znamená vyzbierať miliardu dolárov pri počiatočnom financovaní. Rok 2021 bol najúspešnejším rokom fund-raisingu pre startupy v izraelskej histórii. V IPO (počiatočné verejné zbierky) na NASDAQ v New Yorku, bolo v minulom roku 72 spoločností, ktoré spolu vyzbierali viac ako 71 miliárd. Teraz vytvorili nový termín nazvaný “decacorn – desaťrožec”, čo je vyzbieranie aspoň 10 miliárd dolárov v počiatočnej verejnej zbierke. Najmenej dve z tých spoločností v Izraeli tento cieľ v roku 2021 už dosiahli. Tak Izrael pokračuje vo vedení na globálnej inovačnej scéne, dokonca by som povedal, že už teraz zďaleka prekonal Silicon Valley.

Tento článok je výňatkom z prezentácie počas Medzinárodnej vodcovskej konferencie ICEJ v máji.

20.08.2022 06:17 Karin Mihálová224Zdroj: ICEJ Jeruzalém