Praha Jeruzalém

Izrael přijal během končícího židovského roku 60 000 přistěhovalců.

Autor: Pesach Benson, United with Israel, 20. září 2022

Izrael v průběhu končícího židovského roku absorboval 60 000 olimů, uvedla v pondělí ministryně pro imigraci a absorpci Pnina Tamano-Šata. Toto číslo je nejvyšší za posledních 20 let a oproti loňskému roku se jedná o 128% nárůst.

Ministerstvo, které zveřejnilo čísla o aliji na konci roku, poznamenalo, že do konce roku 2022 očekává přijetí dalších 4 000 olimů.

Podle ministerstva pocházelo 47% letošních olimů z Ruska. Další nejpočetnější skupina přistěhovalců pocházela z Ukrajiny (25 %), dále z USA (6 %), Francie (4 %) a Etiopie (2 %).

Nárůst počtu se přičítá několika faktorům, především ruské válce na Ukrajině, zdvojnásobení úsilí o dokončení leteckého transferu etiopských Židů a oživení mezinárodního cestování po pandemii COVID.

Od únorové ruské invaze na Ukrajinu přicestovalo 39 214 olimů z Ukrajiny, Ruska, Běloruska a Moldavska, tedy ze zemí, které byly válkou nejvíce přímo zasaženy. Aby ministerstvo zefektivnilo jejich imigraci, zahájilo operaci Olimové se vracejí domů.

Tato čísla přicházejí na pozadí ruských kroků směřujících ke zrušení Židovské agentury, kvazivládní organizace, která zprostředkovává aliju. Moskva agenturu obviňuje z porušování zákonů o ochraně osobních údajů. Izraelští představitelé se domnívají, že zásah je politický a je reakcí na izraelskou podporu Ukrajiny.

Ministerstvo také uvedlo, že v rámci operace Cur Jisrael bylo letecky přepraveno 3 500 etiopských Židů a že očekává, že do konce roku 2022 tento počet dosáhne 5 000. Úsilí o dokončení alije etiopské židovské komunity bylo zbrzděno politickými a finančními problémy a pandemií COVID. Letošní příjezdy se postaraly o emotivní scény na Ben Gurionově letišti, když se rodiny znovu setkaly.

Tamamo-Šata uvedla, že stále pracuje na pomoci 300 Židům v pasti občanské války v etiopském regionu Tigray na severu země.

Pro izraelskou ekonomiku je povzbuzením, že 63 % olimů bylo v produktivním věku, 27 % ve věku 18-35 let a 21 % ve věku 36-50 let.

22.09.2022 05:06 Daniel Žingor113Zdroj: United with Israel

Klíčová slova