Praha Jeruzalém

V novém dílu magazínu ICEJ přinášíme unikátní svědectví o spolupráci křesťanů s jednou z nejvýznamnějších izraelských institucí – památníkem obětí holocaustu Jad Va-šem. Holocaust znamená nejen přelomovou událost v dějinách židovského národa, ale také závazek nezapomenout a vzdělávat další generace.

ICEJ je oficiálním křesťanským partnerem této instituce, což je vzhledem k historii vztahů mezi křesťany a židy možno označit za opravdový průlom a velkou výsadu. Po dlouhých staletích šíření protižidovských předsudků dnes stojí obě komunity bok po boku v boji proti antisemitismu a za zachování společných hodnot, které vycházejí z biblického dědictví.

Na počátku vás vezmeme do Izraele a ukážeme, jak to vypadá, když se celý národ na dvě minuty zastaví, aby si připomenul oběti šoa. Následuje rozhovor s ředitelkou křesťanského oddělení Sarou Granitzou a výzva křesťanům od nového ředitele Jad Va-šem Danyho Dajana.

V novém dílu nechybí aktuální informace o pomoci Židům na Ukrajině a také pozvánka na oslavu Svátku stánků.

00:00 – 02:08 – úvod

02:09 – 03:48 – Jom Hashoah

03:49 – 05:36 – reportáž z akce Kulturou proti antisemitismu

05:37 – 07:47 – kladení věnců v Jad Vashem

07:49 – 09:58 – Mojmír Kallus o Jad Vashem

10:04 – 21:28 – rozhovor se Sarou Granitzou, ředitelkou “Christian friends desk” v Jad Vashem

21:35 – 24:01 – rozhovor s předsedou Jad Vashem Dany Dajanem a Jurgenem Bühlerem, ředitelem centrály ICEJ v Jeruzalémě

24:06 – 24:58 – jak prakticky pomoci při záchranných akcích alije

24:59 – 27:08 – záchrana přeživších holokaust z Ukrajiny

27:08 – 30:53 – moderace a pozvánka na Sukot

24.09.2022 06:00 Karin Mihálová136Zdroj: Youtube.com

Klíčová slova