Praha Jeruzalém

Prohlášení přichází v době, kdy Rusko povolává statisíce vojáků.

Od: World Israel News, 25. září 2022

Ruský prezident Vladimir Putin ve svém poselství židovské komunitě k Roš hašana, židovskému Novému roku, vyslovil něco, co se zdá být varováním pro Židy v zemi, a uvedl, že se od nich očekává „vydatný příspěvek“.

Varování přichází uprostřed těžkých bojů v regionu od ruské invaze na Ukrajinu na začátku tohoto roku.

„Svátek Roš hašana obrací věřící k vysokým morálním zásadám, které jsou základem všech světových náboženství – lidskosti, zbožnosti a milosrdenství, inspiruje je ke konání dobrých skutků,“ uvádí se v prohlášení.

„Je velmi důležité, aby ruští Židé při zachování věrnosti starým duchovním tradicím vydatně přispěli k zachování kulturní rozmanitosti v naší zemi, k posílení mezietnického smíru a zásad vzájemné úcty a náboženské tolerance,“ dodal ruský prezident.

Putin minulý týden vyhlásil částečnou mobilizaci a povolání přibližně 300 000 vojáků v záloze a vojáků s předchozími bojovými zkušenostmi, spolu s plošným zákazem pro muže ve věku od 18 do 65 let opustit zemi.

Podle jednoho z místních rabínů toto oznámení uvedlo ruské Židy do „nové fáze paniky“.

27.09.2022 05:33 Daniel Žingor310Zdroj: World Israel News

Klíčová slova